Tiltakspakke frå Innovasjon Norge

– Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier administrerende direktør Håkon Haugli. – Vi er også fortløpende i tett dialog med myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak.

Du kan lese saka i si heilheit her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke

 

Tilbake til COVID-19 Informasjonsside