Skip to content Skip to footer

Styremedlem

Ragnar Waalen

Ragnar Waalen jobbar i Siva som er medeigarar i Aksello og i andre tilsvarande innovasjonsselskap i Norge.

– Det med å sjå samanhengen i denne innovasjonsstrukturen og kanskje ein del overføringsverdi i frå enkelte selskap til andre, er kompetanse eg tek med meg inn i styret. Særskild koblinga mot Siva og finansieringsbiten er kanskje noko av det viktigaste, seier Waalen.

Waalen har fleire års erfaring frå styrearbeid, og har vore med i to perioder i Aksello sitt styre.

– Det har vore veldig interessant å følge med på Aksello. Selskapet hadde ei strevsom periode, i fjor, men det er mange fleire prosjekt på gong i år! No er det absolutt ein stigande trend, og det kjem til å skje mykje framover. Det som skaper engasjement er at ein ser resultater. Vi ser at ting skjer, og at selskapet bidrar med næringsutvikling i sin region.

– Vår motivasjon er å bidra til at selskapet skal lukkast, og at dei skal levere godt på dei prosjekta og programaktivitetane dei gjennomfører. Dette vil igjen bidrar til at Aksello kan få enda fleire oppgaver og prosjekt som gir utvikling i næringslivet og til inkubatorbedriftene, seier Waalen.

Om

Seniorrådgivar SIVA AS

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet