Styret i Aksello AS består av representantar for eit solid lokalt og regionalt næringsliv.

Under følger ei oversikt over styret.

Westcon
Gustav Johan Nydal – Styreleiar

 

Engie
Oddvar Aarberg – Styremedlem 2 år
Johannes Finborud – Vara 2 år

Saga Fjordbase
Harald Ynnesdal – Styrets nestleder 2 år
Agnar Strømsnes – Vara 2 år

Flora Industri- og næringsforening
Bjørn Hollevik – Styremedlem 2 år
Leif Belsvik – Vara 2 år

 

Statoil
Benedikt Henriksen – Styremedlem
Sigurd-Øystein Døsen – Vara 2 år

 

Flora Kommune
Bengt Solheim-Olsen – Styremedlem 2 år

Observatørar
Dagleg leiar i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane samt Rådmannen i Flora Kommune har rett til å møte som observatør i styremøte.