Stortingets vedtak i møte med virusutbruddet

Mandag 16. vart regjeringa sitt forslag til økonomiske tiltak handsama. Det var vedtatt budsjettendring, samt endringar i fleire lovar, og ei rekkje henstillingar til regjeringa.

Lovvedtaka må handsamast to ganger. Andre handsaming er planlagd til torsdag 19. mars.

Du kan sjå vedtaka og meir informasjon hos stortinget via denne lenka.

Her finn du blant anna:

Endringar i statsbudsjettet

Endringar i skattelov og skattebetalingslov

 

Gå til Aksello si statusside for COVID-19 situasjonen