Har du ein idé?

Finansering | Aksello

Leif A. Stavøstrand med bedrifta Evoy AS hos Aksello.

  • Har du ein unik forretningsidé du vil utvikle?
  • Ynskjer du å starte di eiga verksemd?
  • Ynskjer du råd og rettleiing til korleis du bør gå fram?
  • Trenger du tips til korleis få midlar til å starte opp?

Svarer du ja på desse spørsmåla, er du på rett plass.

Aksello tilbyr etablerarar følgjande:

  • Rettleiing og bistand i vurdering av din idé
  • Veiledning i etableringsfasen til mellom anna marknadskartlegging, forretningsplan, kurs og finansiering
  • Kontorplass for gründerar og etablerarar – i eit opent landskap
  • Kontaktskaping og nettverk

Kva er Aksello?

Aksello er eit innovasjonsselskap som skal bidra til å skape og sikre berekraftige arbeidsplassar gjennom bedriftsetableringar og styrking av eksisterande næringsliv. 

Aksello skal legge til rette for nyskaping og næringsutvikling, gjennom å vere prosjektleiar, rådgjevar og koplingsaktør for nyetableringar, eksisterande næringsliv og verdiskapande prosjekt. 

Vi er inkubator som kan hjelpe gründerar og bedrifter frå heile regionen med rådgjeving, nettverk og finansiering til utvikling av nye forretningsidear. 

Aksello er Kinn kommune si førstelinjeteneste, det vil sei at vi tilbyr gratis rettleiing til alle som tek kontakt i høve næringsutvikling og er tilhøyrande Kinn kommune.

Vi har hovudkontor i Florø og jobbar med spanande prosjekt og bistår gründerar og bedrifter i heile kystregionen mellom Ålesund og Bergen.

Ta kontakt med oss om du har ein idé

Ver klar til samtale med rettleiaren

TENK GJENNOM:

1. Kva er ideen din?
Prøv å formulere idéen i ein kort setning.

2. Kven er målgruppa?
Tenk over kva behov målgruppa har, og korleis du vil løyse det.

3. Kva kunnskap har du?
Lag ei  liste over utdanning, kurs, erfaring eller tidlegare jobbar.

4. Kva er avgjerande?
Lag ei liste over kva som er mest viktig for realisering av idéen i den fasen du er i no (kurs, nettverk, finansiering).