Søk om midlar til bedriftsintern opplæring no!

Ein av fleire tiltak som kan vere interessante for næringslivet i Florø no, er ein pott frå Vestland fylkeskommune på 11, 4 mill. Det er såkalla Bedriftsintern opplæring (BIO) og er øyremerka bedriftar som har fått redusert aktiviteten kraftig som følgje av koronasituajsonen. Ein kan søkje inntil 200 000,-, og et skal vere enkelt og raskt å søkje. Det er løpande søknadsvurdering, så det er berre å snu seg rundt!

Meir informasjon og skjema finn du her.