Sjå regjeringa sitt forslag til krisepakke for næringsliv og gründera

Fredag la regjeringa fram eit forslag til ny krisepakke for næringslivet som inneheld ei tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter på nærmare 5 milliardar kronar. Nær havparten av pakka går til styrking av tilskot til gründerea og vekstbedriftar. Viktig! Forslaget skal først handsamast av Stortinget før det blir iverksatt.

Les saka i si heilheit på Regjeringen.no ved å klikke her.