Fredag la regjeringa fram eit forslag til ny krisepakke for næringslivet som inneheld ei tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter på nærmare 5 milliardar kronar. Nær havparten av pakka går til styrking av tilskot til gründerea og vekstbedriftar. Viktig! Forslaget skal først handsamast av Stortinget før det blir iverksatt.

Les saka i si heilheit på Regjeringen.no ved å klikke her.