Har du ikkje søkt pengar via Kontantstøtteordninga enno? Er du i tvil om du kan søkje pengar? Ordninga skal bidra til å dekke faste utgiftar for bedrifter som har mista 30 prosent omsetjing eller meir som følgje av dei strenge tiltaka.

Skatteetatens innsynsportal har no vore i drift i ei knapp veke, og allereie har fleire selskap fått både pengar og avslag. Alle har moglegheit til å sjå kven som har fått midlar og kor mykje.

Ta en kikk her