Frukostsamling Aksello

Frukostsamling 3. mai – Plast, laks og Fredskorpset

Aksello ønsker velkommen til vår månadlege Frukostsamling den 3. mai. Smørbrød (ikkje spesielt høge, men veldig gode), juice og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.15.

Vi får besøk av ei ungdomsbedrift, Green Plastic UB, som vil fortelje om seg sjølv og korleis det gjekk i NM; lakseeksportøren Norwell gir oss eit innblikk i deira milliard-aktivitet, og ikkje minst: Fredskorpset er i ferd med å etablere seg her i Sunnfjord, og dei kjem for å presentere seg og fortelje om moglegheiter for næringslivet.

Vi har også fått eit ekstra innlegg på programmet etter at det vart kjend at milliardsatsingen til Nekst AS har kommet gjennom nåløyet mht utviklingskonsesjoner for laks. Dei vil fortelje meir om dette på Frukostsamlinga som vert utvida med 15 minutt til 09:15.

Programmet ser difor slik ut:

  • Green Plastic UB – status og vegen vidare v/Njål Eliassen, Martin Ulsten og Viljar Ødelien
  • Norwell AS – lokal aktør i ei global verd v/adm. dir. Ingrid Kassen
  • Nekst AS -milepæl nådd og vegen vidare v/partner Martin Ramsdal

  • Fredskorpset – på lag med næringslivet v/direktør Jan Olav Baarøy
  • Ordet fritt

  Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

  Kom og høyr, diskuter og bli vis!

  PS. Innovasjon Norge vil være representert ved Jørgen Berg denne gongen. Han vil være hos Aksello heile dagen, og om nokon ynskjer eit separat møte med han, så gje melding til arne@aksello.no.

  VELKOMMEN!