Frukostsamling Aksello

Frukostmøte torsdag 4. juni

Haptiq med nytt gjennombrot, stor aktivitet på Fjord Base og status for Havbruksprosjektet Blå Horisont 2030

Aksello inviterer til Frukostmøte torsdag den 4. juni. Også denne gongen nyttar vi digitale løysingar, og innhaldet bør fenge interesse hos mange. Vi inviterer gjestar til vårt studio i Aksello sine lokalar, startar kl. 08.15 og held på til 09.00.

Programmet vert slik:

  • Haptiq AS – «In the Army now» v/Ståle Lund-Andersen
  • Stor aktivitet på Fjord Base v/Erlend Toftesund
  • Spennande tid for havbruksprosjektet Blå Horisont 2030 v/Linn Nekkøy og representant frå næringa

Link til arrangementet blir publisert på Aksello si Facebook-side og nettside ein time før start.

Du som ser på kan sende inn spørsmål og kommentarar undervegs.

 

Diverre ingen smørbrød denne gong, berre digital kaffe 😊

 

VELKOMMEN TIL FRUKOSTMØTE!