Frukostsamling Aksello

Frukostmøte 5. september

Frukostsamling torsdag 5. september – Stor aktivitet rundt Gjøa-feltet, møt Westcon Florø sin nye sjef, Aksello sin nye styreleiar kjem også

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 5. september. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Vi kan by på følgande program:

  • Westcon Yards Florø – Ny sjef og nye moglegheiter, v/verftsdirektør Trygve Solaas
  • Stor aktivitet rundt Gjøa-feltet, v/basesjef Oddvar Aarberg
  • Presentasjon av Aksello sin nye styreleiar og kva han driv med til dagleg: Skipavika, v/Lars Hellandsjø
  • Anna nytt frå Aksello v/dagleg leiar Lone Bareksten
  • Ordet Fritt

Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga med Rune Henjesand. Han vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!