Frukostsamling Aksello

Frukostmøte 6. februar

Frukostsamling torsdag 6. februar

Eurofins til Florø, Godfisken viktig aktør innan havbruk og ny barneverninstitusjon i Florø

Aksello inviterer til Frukostsamling torsdag den 6. februar. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Vi kan by på følgande program:

  • Eurofins inn i Havlandet Forsøkslaboratorium v/dagleg leiar Quynh Le
  • Eit vellykka bransjesamarbeid – v/dagleg leiar Gaute Vassbotten, Godfisken AS
  • Ny, offentleg barneverninstitusjon i Florø v/prosjektleiar Åse-Iren Korneliussen
  • Nytt frå Aksello
  • Ordet Fritt

Reint praktisk vil dei havbruks-relaterte presentasjonane være ferdige ca. kl. 08.45, så dei som skal delta på fylkeskommunen sitt Miljøseminar innan havbruk på Quality Hotel vil kunne være der innan kl. 9.

Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga. Dei vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med dei, så send ei melding til arne@aksello.no.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!