Frukostsamling hos Aksello

Aksello sine frukostsamlingar finn stad i våre lokaler i Peak Florø (Strandgata 52, Florø), vanlegvis den første torsdagen kvar månad, og er næringslivet sin møteplass. Det vert servert frukost og kaffi, og samlingane er gratis for alle.

Sjå forøvrig invitasjon og artiklar om dei forskjellige samlingane for å sjå program og innhald.

Ynskjer du å halde innlegg, eller har du innspel i samband med samlingane?

Bli invitert

Abonner på vårt nyheitsbrev ved å fylle ut skjemaet under, og ver blant dei første til å motta invitasjon til frukostsamlingane våre.