Er bedrifta di klar for nye utfordringar?
Ta sats med Aksello!

 

Planar om utvikling av nye produkt, nye tenester, nye marknader? 

Aksello har verktøyet som bedrifta di treng for å satse.

 

Mange bedrifter manglar tid, kapasitet og kompetanse i prosjektleiing til å effektivt drive fram nye prosjekt. Aksello ønskjer å hjelpe di bedrift med desse utfordringane.

Dette gjer vi ved å tilby etablerte bedrifter eit verktøy for styrka konkurransekraft.

Verktøyet er ei marknadsavklaring som ser på potensialet til det nye produktet, tenesten og marknaden. Den gir også ei oversikt over kva den nye satsinga vil krevje av di bedrift. Marknadsavklaringa er delfinansiert gjennom inkubatorprogrammet og bedrifta betalar berre 35% i eigenandel.

Aksello og PwC stiller med prosjektleiar og forretningsutviklar som tek bedrifta di med gjennom tre valfrie modular (ca. 12 timar fordelt over 4 intensive møter):

1. Forretningsidé/Screening

Analyse av forretningsidé, kundebehov, inntektsmodell og utarbeiding av strategiske tiltak. Eigenandel 7200,-

2. Budsjettering og kapitalbehov

Utarbeiding av driftsbudsjett, likviditets- og investeringsbudsjett. Eigenandel 7200,-

3. Handling- og ressursplan

Utarbeiding av prosjektplan med handlings- og ressursplan for gjennomføring av strategiske tiltak. Eigenandel 7200,-

 

Få ei effektiv og grundig analyse som gir di bedrift eit godt grunnlag for vidare satsing.

 

Interessert?

Ta kontakt med inkubatorleiar Vanja Viken for meir info!

Inkubatorleder Vanja Viken - Aksello AS.

 

Vanja Viken
Inkubatorleiar

+47 41 57 03 06

vanja@aksello.no