Skip to content Skip to footer

Drivstoff for ein «algonaut»

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fagjuryens pris: Vinnar Gabriel Ossenkamp (i midten) saman med juryen f.v Stein Kvalsund (Maritim Forening Sogn og Fjordane), Kjell Gunnar Lilleøren (Sparebanken Vest), Jan Nordem Knudsen (Sparebanken Sogn og Fjordane) og Lone Bareksten (Aksello).

Som gründer er det gunstig å komme finansielle utfordringar på forskot. Då er det viktig å kunne kommunisere effektivt når ein får sjansen til å presentere seg for investorar. Aksello inviterte difor Seed Forum til å halde kurs for inkubatorbedriftene. Det vart følgt opp med ein konkurranse i «pitching».

 Sju minuttar var det gründerane fekk for å presentere seg og deira bedrift. Dei vart vurdert utifrå ni kriteria, slik som å forklare forretningskonseptet og kvifor ein investor burde investere, kva problem dei løyser for kundane og kva behovet er i marknaden, og så vidare.

Vinnaren fekk 10.000 kroner i premie, sponsa av Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane. Ved å hente inn ein jury utanfrå, fekk gründerane kjenne på det å presentere bedrifta si til nøytrale og kritiske tilhøyrarar med mykje erfaring frå finansverda.

Frå hagen til scena

Nivået var høgt, men Gabriel Ossenkamp frå FjordAlg sigla opp som vinnaren av fagjuryens pris. Gründeren frå Svelgen, som på ekte gründervis starta med å utvikle produktet heime i hagen sin, var i følgje juryen god på alt. Dei trakk fram at han klarte å formidle vanskeleg innhald på ein enkel måte, og at hans kunnskapsrikdom vekka tillit.

– Eg har presentert ofte nok, men ein blir jo litt skjerpa når det er konkurranse. Eg synest formatet var veldig greitt å halde seg til. Ein føler at ein står på scena og må levere før neste person skal opp, seier vinnaren og oppsummerer det slik:

– Det hjelper med trening og eg håper det forkortar vegen til kapital. Vi trenger drivstoff for å bli skikkeleg «algonautar», spøker han.

Gründermiljøets pris, ein vandrepokal stemt fram frå alle gründerane, vart tildelt til Leif A. Stavøstrand i bedrifta Evoy. Gründeren peika på at konkurransen var ein ekstra motivator for han, og hjelpte han med å fokusere på «pitching».

– Eg er ikkje spesielt komfortabel med presentasjonar, spesielt ikkje når ein berre har seks eller sju minutt. Det var ganske ubehageleg å bli utfordra til stadig å forbetre seg og presentere på kortare og kortare tid, men eg merka at det hjelpte, konstaterer Stavøstrand, og poengterer at ein blir betre av å trene, og det er viktig med ein slik konkurranse:

– Ein merker at ein blir flinkare til å snakke om dei viktige tinga fort og halde på folk si merksemd.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5628″ img_size=”large” add_caption=”yes”][vc_column_text]

Trening gjer meister

Fire av gründerane som presenterte seg var med på Seed Forum-kurset som vart arrangert i mai og det var klart å sjå at det hadde gitt resultat då dei enda opp med høgast poengsum.  

– Ofte er det slik at gründerar er flinke på fag, men så gløymer dei andre aspekt som er vel så viktige. Det kjem fram når ein skal formidle eit bodskap. Heldigvis er det slik at trening gir resultat, poengterte Jan Nordem Knudsen i juryen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5639″ img_size=”large” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Miljø og nettverk

Gjennom å arrangere kurs og halde ein slik konkurranse for gründerarar i inkubatoren ynskjer Aksello å vere med å skape eit miljø for læring og eit nettverk for finansiering, der innhenting av midlar er ein viktig del.

– Hensikta er kort fortald å legge til rette for at selskapa lykkast med å skaffe kapital for å sikre framgang og vekst, påpeikar Vanja Viken, inkubatorleiar hos Aksello.

I samarbeid med inkubatoren i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, vil Aksello til hausten sette opp ein aktivitet for inkubatorselskapa i fylket, der dei vil få presentere seg for investorar og investormiljøa.

– Då vil dei som har vore med på dette vere best mogleg rigga til å presentere forretningsideane sine, understrekar Viken.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”5629,5638,5640,5637,5633,5634,5639,5636,5635,5631,5632,5630,5628″][/vc_column][/vc_row]

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet