Ynskjer du å starte di eiga bedrift eller har du ein forretningsidé som du drøymer om å sette ut i livet? Det er spennande og givande å vere gründer, men du møter også på mange utfordringar når du startar for deg sjølv.

Hos Aksello får du gratis rettleiing og svar på dei spørsmåla du lurer på. Vi hjelper deg mellom anna med å velje selskapsform, utvikle ein solid forretningsmodell og marknadsføringsstrategi, skaffe finansiering og setje deg i kontakt med dei rette personane.

Frå og med juni 2018 tilbyr Flora kommune gratis kontorplass hos Aksello til nye gründarar i kommunen. Tilbodet gjeld plass i opent kontorlandskap i inntil tre månader slik at du kan planlegge oppstarten av di bedrift. Vårt flotte lokale er opent 08.00-16.00 måndag til fredag, og er eit godt og sosialt nyskapingsmiljø der du får arbeide tett saman med din rettleiar og andre gründerar.

Aksello er Flora kommune sin førstelinjeteneste og vi hjelper deg i gang!

Kontakt oss

 

Planar om utvikling av nye produkt, nye tenester, nye marknader? 

Aksello har verktøyet som bedrifta di treng for å satse.

 

Mange bedrifter manglar tid, kapasitet og kompetanse i prosjektleiing til å effektivt drive fram nye prosjekt. Aksello ønskjer å hjelpe di bedrift med desse utfordringane.

Dette gjer vi ved å tilby etablerte bedrifter eit verktøy for styrka konkurransekraft.

Verktøyet er ei marknadsavklaring som ser på potensialet til det nye produktet, tenesten og marknaden. Den gir også ei oversikt over kva den nye satsinga vil krevje av di bedrift. Marknadsavklaringa er delfinansiert gjennom inkubatorprogrammet og bedrifta betalar berre 35% i eigenandel.

Aksello og PwC stiller med prosjektleiar og forretningsutviklar som tek bedrifta di med gjennom tre valfrie modular (ca. 12 timar fordelt over 4 intensive møter):

1. Forretningsidé/Screening

Analyse av forretningsidé, kundebehov, inntektsmodell og utarbeiding av strategiske tiltak. Eigenandel 7200,-

2. Budsjettering og kapitalbehov

Utarbeiding av driftsbudsjett, likviditets- og investeringsbudsjett. Eigenandel 7200,-

3. Handling- og ressursplan

Utarbeiding av prosjektplan med handlings- og ressursplan for gjennomføring av strategiske tiltak. Eigenandel 7200,-

 

Få ei effektiv og grundig analyse som gir di bedrift eit godt grunnlag for vidare satsing.

 

Interessert?

Ta kontakt med inkubatorleiar Vanja Viken for meir info!

Inkubatorleder Vanja Viken - Aksello AS.

 

Vanja Viken
Inkubatorleiar

+47 41 57 03 06

vanja@aksello.no