Ekstremt tøffe: Jonny Bjørnset og Rune Hjelmeland frå Fjordpanel er marknadsklare med silikatplatene sine. Platene er ekstremt tøffe og haustar stor interesse globalt. (Helge Ortnevik var ikkje til stades då bildet vart tatt).

 

Nokon gonger går det ikkje som planlagt, men langt betre. Det kunne Rune Hjelmeland, dagleg leiar, frå Fjordpanel, gledeleg fortelje då Aksello markerte suksessfulle inkubatorbedrifter. Selskapet fekk ein pangstart i rugekassa til Aksello, og under eitt år etter at dei vart med gjer dei ein sterk exit.

– Vi hadde eit femårsmål om å doble vekst for kvart år i fem år framover, men ser no at målet var altfor lavt, smiler Hjelmeland.

Fjordpanel, som er ei knoppskyting frå Hjelmeland sitt selskap Fjordesign, er eit samarbeid mellom tre selskap med lang fartstid innan skipsindustrien: Fjordesign og Ortnevik Tre frå Høyanger kommune og Vestnes Norway i Florø.

– Gjennom eit samarbeid med eit svensk firma har vi klart å utvikle eit produkt som tilfredsstiller dei krava som vi har vore på jakt etter i mange år. Produktet er plater av silikat, eit ikkje brennbart materiale, som har lavere vekt og høgare brannsikkerheit enn det som har eksistert på marknaden til no.

Ekstremt tøft materiale  

Fjordpanel sit på rettane til platene “worldwide” og produktet er beskytta under deira varemerke. Nyleg fekk dei testa kor ekstremt tøft materiale er under ein FRM-test i Trondheim. 

– Fordelen med silkater er at dei kjøler seg ned sjølv. Når du kjem over ein viss temperatur så utskiller dei krystallinsk vatn som kjøler dei ned, så dette er eit produkt som det er veldig spennande å jobbe med, seier Hjelmeland entusiastisk.

Sjå test-videoen her:

 

Brannsikker møbelserie

Marknaden Fjordpanel rettar seg mot er maritim industri, marinefartøy, cruisebåtar, hurtigbåtar, oljeplattformer og tekniske rom (landbasert) der dei stiller høge krav til branntryggleik. Per i dag leverer dei nær sagt alt dei produserer til Brødrene Aa, og på blokka har dei også ei bestilling frå verdas største riggverft i Kina som ynskjer brannsikre møblar.

– Vi har inngått ein avtale med Storm Industridesign for å utvikle ein heilt ny møbelserie som er laga av ubrennbart materiale. Møblane har eit enkelt profilsystem som gjer at det kan flatpakkes for lett transport og er enkle å montere.

Etterspurnaden etter slike møblar er stor, og selskapet opplev også stor pågang i Europa.

– Vi held på å oppjustere produksjonen i Sverige for å kunne tilfredsstille marknaden, så no er det kun tida og fantasien vår som set sine avgrensingar, avsluttar Hjelmeland.

 

Les også:

Ny epoke for Fjordpanel og Vestnes Land
Nye inkubatorbedrifter Dimeq og Fjordpanel
RETRAMS: Eit smartskap vert smartare

RETRAMS: Smartskapet til Vestnes Land har fått sitt eige selskap RETRAMS eigd av Odd Bjørnset (t.v), Tore Havn og Stein-Asle Øvrebotn. Bjørgulf Myklebust (t.h) er tilsett som Sales and Service Manager.

 

Vestnes Land si nyoppfinning, det digitale smartskapet Safe Control Cabinet, har lykkast så godt i inkubatoren hos Aksello at oppfinnarane har starta eit heilt nytt selskap: RETRAMS AS.

– Etter at skapet vårt kom ut på marknaden ser vi verkeleg kor genialt produktet er. Det har eit kjempepotensiale som vi vil byggje vidare på gjennom eit eige selskap, fortel Stein-Asle Øvrebotn, som har leia prosjektet til Vestnes Land.

Saman med dagleg leiar i Vestnes Land, Odd Bjørnset, har han etablert RETRAMS som baklengs vert SMARTER, og det er nettopp konseptet smartare oppbevaringsløysingar som dei skal dyrke vidare i den nye bedrifta. I tillegg vil dei tilby tidleg rådgjeving i HMS-Lean-GDPR til små og store bedrifter for maks effektivisering. Med seg på eigarsida har dei også gründer og investor Tore Havn, mest kjend som etablerar av Bookkeeper (tidlegare Råd og Regnskap).

– Vi er utruleg heldig som har fått Tore Havn med på laget. Han har mange verv frå ulike gründerbedrifter og gir ein stor tryggleik til andre investorar som ynskjer å komme på bana, understrekar Øvrebotn.

Safe Control Cabinet

Skapet som RETRAMS er ein spin-off av, Safe Control Cabinet, er eit digitalt skap som inneheld ein database som gir brukarane full kontroll og oversikt over innhald, deler, utstyr og kjemikaliar, til ei kvar tid. Dette er mellom anna med på å forebygge driftsstans og ulykker, og bidreg til store tidsinnsparingar av personell.

– Skapet var først tilpassa alle typar industri og lagringsbehov, men vi ser at logistikk og tankesett frå Industri kan også overførast til Helse, og det er desse marknadane vi no siktar oss mot. Først og fremst i Skandinavia, forklarar han.

Sjå animasjonsvideo som viser korleis skapet fungerer her:

 

Viktige støttespelarar

Maritim Forening Sogn og Fjordane og Aksello sitt nettverk har vore viktig for bedrifta, og det var på ein speed-date i regi av Maritim Forening Sogn og Fjordane at Vestnes Land først kom i kontakt med Aksello. To og eitt halvt år etter at prosjektet deira vart teke opp i inkubatoren, gjer smartskapet seg klare til å stå på eigne bein som RETRAMS.

 

Sjølv om vi har eit sterkt produkt så startar vi også med nokre blanke ark når vi har etablert eit nytt selskap, så vi skal vere med inkubatoren i eitt år til og ser absolutt ein fordel med å vere ein del av miljøet her. Vi får god hjelp og assistanse, samstundes som vi også kan dele vår kunnskap og kompetanse med andre gründerar, seier han og legg til fleire han gjerne vil takke.

 

– Vi har også fått god hjelp frå Maritim Forening, Aksello og deira nettverk, Innovasjon Norge, Skattefunn og PetroFlora, og håper på fornya tillit frå alle dei som har bidratt til utviklinga av Safe Control Cabinet.

RETRAMS ynskjer også å halde fram det gode samarbeidet med Ahsell, ein viktig pilotkunde av Safe Control Cabinet, og dei lokale leverandørane Procella i Florø og Shipadmin i Volda, som mellom anna har utvikla programvare til smartskapet.

Godt team: Prosjektleiar Stein-Asle Øvrebotn (til høgre) og maskinoperatør Mahaboob Sahabdeen frå Vestnes Land saman med underleverandør Sten Inge Hellevang frå Procella.

Visjon 2020-22

Det nystarta selskapet sin visjon for 2020-22 er fortsette å lage revolusjonerande produkt til nye marknadar og sysselsette sju til ni tilsette, og dei er allereie på utkikk etter nye og smarte hovuder som er dyktige på sal.

– Sal vert eit viktig satsingområde for oss. Vi har tilsett Bjørgulf Myklebust som Sales and Service Manager og vil få inn fleire på sal. Vi er også på jakt etter dei riktige investorane, og om vi klarar å få dei med oss i tidleg fase, jo sterkare står vi til å tilsette fleire og raskt vekse oss større, seier Øvrebotn engasjert.

– Det å skape noko sjølv har vore ei utruleg spennande reise så langt og vi ser fram til å byggje vidare på det som vi har starta.

 

Les også:

Ny epoke for Fjordpanel og Vestnes Land

Tek store steg i inkubatoren

Slik lykkast du i inkubatoren