,

- Næringslivet må komme på bana og vise at dei har jobbane

HVL: Øyvind Østrem Årets første Frukostsamling gjekk av stabelen med fullt hus, eit innhaldsrikt program og livestreaming på vår Facebookside. Opptak av streaminga kan de sjå her. Høgskulen på Vestlandet – Nye studentar…
Frukostsamling Aksello
,

Frukostsamling torsdag 7. februar – Widerøe, Høgskulen, ny leiar hos Cargill/EWOS, kommunedelplan og lokal forfattar

Aksello inviterer til årets første Frukostsamling torsdag den 7. februar. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Programmet ser slik ut: - Widerøe – Rutetilbod mm. v/Cecilie…
Frukostsamling Aksello
,

Inga Frukostsamling i januar; neste blir 7. februar

Takk til alle som gjorde Frukostsamlinga den 6. desember så bra! Som vi indikerte då, vert det inga samling i januar, men vi kjem att med eit forrykande program den 7. februar.Meir info kjem på heimesida, i nyheitsbrevet og på Facebook…
Frukostsamling Aksello
,

Frukostsamling torsdag 6. desember – Ungdommelege og modne gründerar, traineear og rekrutteringsmesser

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 6. desember. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.  Programmet ser slik ut: Ny verksemd i pre-inkubasjon: Orenda Languages…
Frukostsamling Aksello
,

Frukostsamling torsdag 1. november – Kina, laks og fotball

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 1. november. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Innhaldet denne gongen vil spenne frå korleis det kan vere å drive prosjekt…
,

Verdspremiere: Slik vert framtida langs kysten

Foto: F.v. Marita Solheim (Fjordkysten), Arne Olsen (Aksello), Linda M. Midtbø (Flora Hamn) og Leif Stavøstrand (Evoy). Hausten si første frukostsamling starta med fullt hus og eit interessant program der kysten var i sentrum med presentasjonar…