Aksello ønsker velkommen til vår månadlege Frukostsamling den 3. mai. Smørbrød (ikkje spesielt høge, men veldig gode), juice og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.15.

Vi får besøk av ei ungdomsbedrift, Green Plastic UB, som vil fortelje om seg sjølv og korleis det gjekk i NM; lakseeksportøren Norwell gir oss eit innblikk i deira milliard-aktivitet, og ikkje minst: Fredskorpset er i ferd med å etablere seg her i Sunnfjord, og dei kjem for å presentere seg og fortelje om moglegheiter for næringslivet.

Vi har også fått eit ekstra innlegg på programmet etter at det vart kjend at milliardsatsingen til Nekst AS har kommet gjennom nåløyet mht utviklingskonsesjoner for laks. Dei vil fortelje meir om dette på Frukostsamlinga som vert utvida med 15 minutt til 09:15.

Programmet ser difor slik ut:

  • Green Plastic UB – status og vegen vidare v/Njål Eliassen, Martin Ulsten og Viljar Ødelien
  • Norwell AS – lokal aktør i ei global verd v/adm. dir. Ingrid Kassen
  • Nekst AS -milepæl nådd og vegen vidare v/partner Martin Ramsdal

  • Fredskorpset – på lag med næringslivet v/direktør Jan Olav Baarøy
  • Ordet fritt

  Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

  Kom og høyr, diskuter og bli vis!

  PS. Innovasjon Norge vil være representert ved Jørgen Berg denne gongen. Han vil være hos Aksello heile dagen, og om nokon ynskjer eit separat møte med han, så gje melding til arne@aksello.no.

  VELKOMMEN!

   

Offshore Northern Seas 2018 blir ein viktig møteplass for ein energibransje på full fart oppover att. Vi i Aksello vil også i år legge til rette for ein spanande arena i Vågen for kvelds-aktivitetar. Når du ynsker å samle leverandørar, kundar, media og andre samarbeidspartar, bør du tenkje på Florø-paviljongen, anten det gjeld berre eit godt måltid eller meir formelle samankomstar.

Aksello vil med dette invitere deg til å nytte desse lokalitetane.

Vi tilbyr:

 • Sentral plassering i Vågen med alt som skjer der (Aurora-konsert, Run for Fun, fyrverkeri og mykje anna)
 • Stort telt med eige kjøkken og sitteplassar for 70-80 pax.
 • Stor og koseleg hage utanfor teltet, med bord, planter, parasollar etc.
 • Moglegheiter for god synleggjering/profilering
 • Bistro To Kokker er på plass med ein førsteklasses sjømatbuffet, og
 • trubadur Allan Madsen sørger for god musikk og stemning utover kvelden.

Store, lokale aktørar, som Saga Fjordbase, PGS og Neptune Energy (Engie), er allereie i planleggingsfasen.

Nytt høvet, du også! Hugs: Godt nettverksarbeid gir fleire kontrakter!

For prisar og bestilling, kontakt arne@aksello.no

VELKOMMEN!

Onsdagskveld var det mange som tok turen til Gründersamlinga hos Aksello for å få med seg inspirerande foredrag frå erfarne gründerar som kunne dele frå sine gründerreiser, og fortelje om korleis ein skaper si eiga bedrift. Det var utruleg kjekt å sjå at her var både faste besøkande og mange nye fjes blant dei frammøtte.

Trainee Trine Vederhus og rådgjevar Heidi Felle starta samlinga med ein kort presentasjon av Aksello og korleis vi jobbar tett med gründerar og etablert næringsliv for å løfte fram gode idéar. Deretter gjekk det slag i slag mellom spennande innlegg og suksesshistorier frå ulike bedrifter i Sogn og Fjordane.

Askvoll Sjømat og Delikatesser

Første bedrift på programmet var Askvoll Sjømat og Delikatesser v/ Helge og Inger Johanne Loftheim. Dei er begge utdanna kokkar, og kunne fortelje at det var ein ferie til Askvoll, heimbygda til Leif, som vart starten på deira gründerreise. Medan dei var der forelska dei seg i eit gammalt, falleferdig hus som dei såg nytt potensiale i: nemleg ein delikatessebutikk. Saman med bror til Helge, Eirik som også er kokk, kjøpte dei huset, slutta i jobbane sine og forlèt storbylivet i Oslo for å bokstaveleg talt byggje si eiga bedrift. For opp i det heile hadde dei eit stort renoveringsprosjekt framfor seg, og det vart lange dagar der dei måtte balansere tida si mellom jobb i den lokale barnehagen, oppstart og oppussing.

 

Eg hugsa at vi var godt slitne og utbrente på opningsdagen, men vi klarte å nå målet vårt allereie på første opningsdag og det var tre fulltidsstillingar.

– Inger Johanne Loftheim


LocalHost og Lefdal Mine Datacenter

At du må ha «guts», og tørre å satse som gründer, kom også godt fram i Sindre Kvalheim sin engasjerande presentasjon om LocalHost og IT-eventyret Lefdal Mine Datacenter – Nord-Europas største datasenter. Sindre, som starta si første bedrift når han var 19 år gammal og hadde selt tre bedrifter i ein alder av 25, hadde mange erfaringar å dele. Mellom anna kor viktig det er å byggje seg opp eit godt nettverk, inngå samarbeid med dei rette personane og skape eit dyktig team.

Gründersamling | Aksello

Villa Åmot

Gode samarbeidspartnarar var også eit av mange viktige stikkord i Steinar Sørli sitt innlegg. Han presenterte reiselivskonseptet Villa Åmot som han har skapt saman med ektemannen sin Yngve Brakstad på sitt barndoms ferieparadis, tante Rollaug sin gard i Bygstad. Steinar snakka om lokalmat som lokal verdiskaping, internasjonalisering og deira samarbeid med the Travel Designer for å nå ut til high-end marknaden.

Vi gjer som tante Rollaug, ynskjer gjestane velkommen, og gir dei ei ekte og autentisk oppleving av Norge.

– Steinar Sørli

Gründersamling | Aksello

Sparebanken Vest

Kjell Gunnar Lilleøren frå Sparebanken Vest heldt også innlegg for å informere om midlar frå Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane. Han fortalde mellom anna om kva dei ser etter, kva ein kan søke om og presenterte ulike suksesshistorier som dei har støtta. Stiftinga har nettopp hatt årets første søknadsrunde, og neste frist vert i september i år.

Gründersamling | Aksello

Mat og mingling

Kvelden vart avslutta med herleg mat laga av Askvoll Sjømat og Delikatesser og mingling. Vi håpar at alle gjekk heim med ny giv, inspirasjon og nye kjennskap! Det gjorde i alle fall vi, og vi ser allereie fram til neste samling.

Ynskjer du invitasjon til vår neste gründersamling?

Meld deg på nyhendebrevet til Aksello her.

Mens temperaurmålaren viste minus 10 i dei tidlege morgontimane på torsdag 1.mars, samla rundt 40 personar seg til frukost, kaffi og mingling i dei varme og nylig ommøblerte lokala våre. På programmet var presentasjonar frå verfts- og plassjef Arne Werge-Olsen frå Elkem Bremanger og Jonny Bjørnset frå Fjordpanel. I tillegg fortalde Audun Erik Sunde og Arne Olsen om planane for Offshore Northern Seas 2018 i Stavanger.

Arne Olsen var i det spøkefulle hjørnet når han inviterte sin nesten perfekte namnebror Arne Werge-Olsen frå hjørnesteinsbedrifta Elkem Bremanger. Werge-Olsen la merke til oppmøte av kvinner, og var stolt av å kunne fortelje at det i Elkem Bremanger no er 25 % kvinner i det som typisk har vore ei mannsdominert bransje. Eit vikitig poeng med tanke på arbeidsmiljø, heilheita, mangfoldet og utviklinga framover.

 

Status og mogligheiter i Elkem Bremanger

Med bare tre år i Svelgen er Werge-Olsen relativt ny i bedrifta, men bak seg har han 27 år frå Hydro. Han har gått gradene som kjemiingeniør, og no er leiing hans virke. Han viste ein film frå verftet, som synlegjorde dei store endringane dei har fått til den seinaste tida, med ny parkeringsplass, nye fasadar og garderobeanlegg og ei 350 lang «strandlinje» av naturstein, og han konstaterte at dei no har tatt verftet inn i 2018, og at dei har tenkt langsiktig i utforminga.

– Kvifor skal Elkem vere i Svelgen, spurte han retorisk, og svara:

Arne Werge-Olsen

– Eit utruleg godt miljø. Og 3000 millimeter nedbør, smilte han.

Verftet brukar kraft tilsvarande Ålesund, totalt 750 GWh, og har 200 tilsette med totalt 240 arbeidande på anlegget. Dei har greve ut fjorden slik at større båtar kan legge til og dei tar imot gjennomsnittleg ein båt for kvar verkedag. Sjølv om mesteparten av leveransane kjem sjøvegen, er og blir den største er utfordring tilkomsten via veg. Det er ein god del pendlare blant dei tilsette, og spesielt lærlingar. I tillegg kjem mange firma med utanlandske sjåførar, som ikkje er vandt med å krysse Magnhildskaret i vinterføre. Ei anna utfordring han traff fram er å få inn kompetanse på ingeniørsida.

– Vi får inn utruleg mange flinke og flotte lærlingar, men å få inn ingeniørar har vist seg å vere ei utfordring, understreka Werge-Olsen, og trakk spesielt fram elektro-, maskin- og automasjonsingeniørar.

 

Status og moglegheiter var tema for innlegget til Werge-Olsen, og det er store moglegheiter i det dei produserer. Blant anna nemnet han silgrain, som er eit høgreint silisium. Det er patentert og blir berre laga i Svelgen. Det er 3 gram silgrain frå Svelgen i kvar smarttelefon over heile verda. Det er ganske spesielt. Stoffet blir òg vidareforedla og brukt i solcellepanel, i batteri, og meir.

– The sky is the limit, sa Werge-Olsen på godt norsk, og påpeika at utviklinga er utruleg artig sjå, og svært viktig økonomisk. Det er grøn energi i fast form.

ONS 2018 – ein felles regional stand og Florø-teltet

27–30. august vert det arrangert Offshore Northern Seas (ONS) 2018 i Stavanger. ONS er ein global møteplass for internasjonale aktørar innanfor petroleum og for andre havroms-relaterte aktørar. Audun Erik Sunde, seniorrådgjevar i Sogn og Fjordane fylkeskommune, og også kjent oljekonsulent, fortalde om planane under årets ONS-veke i Stavanger.

I år samarbeider fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Hordaland om ein felles regional stand på messeområdet, med eit ønske om å senke terskelen for mindre aktørar, som kanskje ikkje ønsker ein eigen stand. Det vil vere ei felles promotering av kompetansemiljøa, leverandørindustrien og andre institusjonar knytt til petroleum- og energiretta næringsliv i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei som er interesserte kan finne meir info og melde seg til www.westernnorway.no

Arne Olsen fortalde om teltet som skal representere oljebyen Florø og oljeregionen Sogn og Fjordane under festivalen. Der vil Bistro To Kokker servere sjømatbuffet, og det vil vere musikkinnslag utover kvelden. Der vil det vere gode moglegheiter for å profilere og synleggjere bedrifta, og drive nettverking. For påmelding, prisar og anna informasjon kan ein kontakte Arne på e-post: arne@aksello.no

Fjordpanel – stort potensiale 

Sist ut var Jonny Bjørnset frå inkubatorbedrifta Fjord Panel AS, som er eit knoppskytingsprosjekt ut av bedriftene Fjorddesign i Lavik, Ortnevik Tre i Sogn og Florø-bedrifta Vestnes Norway. Dei har sikra seg rettigheitene på eit silikatmateriale og produserer paneler med ei ubrennbar kjerne. Det kan dekkast med forskjellige overflater og er både dekorative og brannsikra.

I januar var dei i Sverige og testa produktet. Det bestod alle testar av struktur og utslepp av farlege gassar. Dei har eit tett samarbeid med Brødrene AA, og Bjørnset kunne fortelje at panelet veg 300-500kg per kubikk, avhengig av bruksområde, medan stål til samanlikning veg 8000 kg. Det er med andre ord eit produkt som er høgst aktuelt i produksjon av maritime fartøy.

Dei er no i første fase og har i år starta med å levere ferdig produkt. Dei har budsjettert med å levere 9000 kvm i 2018, og har allereie nådd 3000 kvm. Produksjonen av materialet går føre i Torsby i Sverige, og gründeren håpar å etter kvart å flytte produksjon av skap, gulv, møblar og liknande til fylket vårt.

– Vi kan ikkje få produsert nok for å møte etterspørselen, poengterte Bjørnset, og avslutta under spørjerunda:

– Det er eit produkt som har mange bruksområder, men vi fokuserer på å ta det steg for steg.

 

Fritt ord

Under fritt ord grep Torleif Hjerman sjansen til å fortelje at Nærtenesten no har kurs kvar veke, året rundt, og at dei kunne levere spesialsydde løysingar for kursing til bedrifter om ønskeleg, det vere seg truckførarkurs, kursing i løftereiskap, kraner og så vidare. Han poengtere viktigheita av å bygge lokal kompetanse og sørge for utvikling ved hjelp av opplæring, og oppfordra dei som er interesserte til å finne informasjon om kurs og ta kontakt via nettsida deira.

 

Neste frukostmøte

Neste frukostmøte vert 5. april. Vi håpar å sjå dykk alle der og ver gjerne tidleg ute med å melde deg på. Om du ikkje allereie tek imot invitasjon og nyhendebrev frå oss, kan du melde deg på mottakarlista vår her.

Aksello ønsker velkommen til ny Frukostsamling den 1. mars. Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; innlegg blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Vi får besøk av eit av industrifyrtårna i vårt distrikt, nemleg Elkem Bremanger. Adm. dir. Arne Werge-Olsen vil gje ein status for bedrifta, og sjå litt inn i krystallkula. Den nye inkubatorverksemda Fjordpanel vil presentere seg, og vi skal snakke om planane for lokal markering under Offshore Northern Seas 2018 i Stavanger:

 • Elkem Bremanger – status og moglegheiter» v/Arne Werge-Olsen
 • ONS 2018 v/Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Aksello
 • Ny inkubatorbedrift Fjordpanel v/Jonny Bjørnset og Rune Hjelmeland
 • Ordet fritt

Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
Kom og høyr, diskuter og treff gamle og nye kjende!

PS. Innovasjon Norge vil være i Florø denne dagen. Om nokon ynskjer separat møte med dei, så gje melding til arne@aksello.no.

Foto: Helle Frogner

Sødermann AS deltok på kurset “Frå idé til marknad” våren 2014 før bedrifta hadde fått sin første kunde og søkt støtte frå Innovasjon Norge. På den tida var dei berre ein tilsett, gründeren sjølv: Peter Sødermann. I dag er dei 19 tilsette på Nordfjordeid og jobbar med fleire spennande kundar innanfor kommunal sektor over heile landet.

Eg hadde aldri fått igjennom ein søknad hos Innovasjon Norge eller søkt støtte hos dei om eg ikkje hadde delteke på idé til marknad. Det var først i dialog med Innovasjon Norge at eg forstod kva moglegheiter dei hadde til å hjelpe meg, fortel Sødermann.

Sødermann AS tilbyr rådgjevingstenester, digitale produkt og verktøy til kommunal sektor, og er ein spin-off av eit prosjekt Sødermann gjennomførte som avdelingsleiar i helse- og sosialsektoren i Eid kommune.

Eg såg at vi jobba med mange gode idéar og tankar som kunne fungere andre stadar, og eg ville utforske korleis eg kunne gjere det og kva moglegheiter eg hadde for å få det til, seier han.

Innovasjon Norge Aksello

Gründer: Peter Sødermann. Foto: Helle Frogner

Frå idé til marknad

For å utforske idéen sin melde han seg inn i Næringshagen på Nordfjordeid og blei ein del av gründermiljøet der. Nordfjordeid Næringshage arbeider, på same måte som Aksello, for å hjelpe gründerar og etablerte bedrifter med å realisere nye idéar, produkt og tenester. Det var gjennom dette nettverket at han deltok på kurset i regi av Innovasjon Norge.

Etter kurset søkte eg om støtte og fekk innvilga etableringsstøtte frå Innovasjon Norge. Denne finansielle støtte gjorde det mogleg for meg å reise rundt for å bli betre kjend med marknaden som eg skulle jobbe i. Eg fekk ei større forståing av kven kunden min var, og sikra dei tre første kundane mine, forklarar Sødermann. 

Raskare vekst

Han peiker på kurset og støtta frå Innovasjon Norge som avgjerande for at selskapet hans har vakse så fort. I 2014 var han den einaste tilsette i Sødermann AS, og i dag er dei 19 tilsette med ulik bakgrunn frå kommunal og privat sektor.

Støtta frå Innovasjon Norge og Nordfjordeid Næringshage gjorde det mogleg for meg å vekse mykje fortare enn eg ville gjort på eigenhand. Idéen er ein ting, men du må forstå marknaden du jobbar i. Ein skapar ikkje gode idéar i eit vakuum, men er avhengig av kompetanse og kunnskap frå andre, fortel han.  

På kurset til Innovasjon Norge vart Sødermann også kjent med ordninga Innovasjonskontrakter (tidlegare IFU og OFU) der bedrifta utviklar nye produkt og løysingar i samarbeid med kunden.

– Dette er ein fin veg for mange gründerar å gå då ein får utvikle idéen sin saman med kunden. Det er då ein lærer mest, seier han.

Smarte råd

Han trur difor at det ikkje berre er ferske gründerar som vil ha nytte av kurset idé til marknad, men at det passer godt for etablerte bedrifter som vil skape noko nytt og utforske nye marknader.

Mange bedrifter der ute har gode idéar som dei ikkje har tid eller pengar til å realisere. På kurset blir dei kjend med mange verkemiddel som vil vere nyttig for dei i næringslivet. Det er også lettare for etablert bedrifter og skyte knopar enn ei som startar heilt frå botn, så eg tenkjer at det vil ville vere smart av dei å delta.

– Av det du har lært så langt – kva er det beste rådet du kan gje til andre gründerar og etablerte bedrifter?

Gå ut og snakk med kunden! Det einaste som hjelper er å prate med kunden. Og den ideelle kunden er ikkje den som seier nei eller ja, men den som seier nja! Det er den kunden som gir deg ei større forståing, utfordrar deg og idéen din, som gjer deg betre. Slike kundar er det kjempegøy å jobbe med, avsluttar Sødermann.

Kurs: Frå Idé til marknad hos Aksello 20. mars

Men før du snakkar med kunden din: bli med på “Frå idé til marknad” for å bli betre kjend med støtteapparatet og Innovasjon Norge, og få ei innføring i korleis du kan forstå marknaden og kunden din betre. Kurset er gratis og arrangerast av Innovasjon Norge Sogn og Fjordane hos Aksello 20.mars kl. 11-14, Magnus Thingnes gate 1, Florø.

Aksello ynskjer alle interesserte velkommen til ny gründersamling.

Er du gründer, idéskapar eller berre interessert og nyfiken på kva som rører seg av nyskaping i regionen? Hold av torsdag 12. april kl.18.00-21.00! Då opner vi dørene til Aksello sine lokaler på kveldstid for god mat, mingling og inspirerande innlegg frå spennande bedrifter i regionen vår.

Meir informasjon kjem i mars!

Les også: Kjempeoppmøte for nye og gamle gründerar

Meld deg på nyhendebrevet vår her – og motta invitasjon til gründersamlinga direkte i din innboks. 

 

Offshore Northern Seas 2018 er ein viktig møteplass for petroleums- og andre havroms-relaterte aktørar. Vi i Aksello vil også i år legge til rette for ein spanande arena i Vågen, for nettverksbygging på ettermiddag/kveldstid. Når du ynsker å samle leverandørar, kundar, media og andre samarbeidspartar, bør du tenkje på Florø-paviljongen.

Aksello vil med dette invitere deg til å nytte desse lokalitetane.

Vi tilbyr: 

 • Sentral plassering i Vågen med alt som skjer der
 • 108 m2 telt med eige kjøkken
 • 55 m2 hage utanfor teltet, med bord, planter, parasollar etc.
 • Gode moglegheiter for synleggjering/profilering
 • Bistro To Kokker er på plass med førsteklasses sjømatbuffet
 • Musikk som bidrar til god stemning utover kvelden.

Store, lokale verksemder har allereie meldt sin ankomst. Høyrest dette interessant ut også for deg og di bedrift? For påmelding, prisar etc. kontakt: arne@aksello.no

VELKOMMEN!


Som informert på forrige frukostsamling var det usikkert om det skulle vere frukostmøte torsdag 4. januar. No er det avgjort at neste frukostsamling blir torsdag 1.februar. Vi kjem tilbake med agenda på nyåret.


Meld deg opp til nyhendebrevet vårt og motta invitasjon på e-post.


Femti grundere og andre nysgjerrige var samla hos Aksello onsdag kveld. Det var ein samankomst der målet var å inspirere og engasjere, og å bringe folk saman. Det er viktige å bli kjende, å dra nytte av andre sine erfaringar og å gjere kvarandre gode, råda Heide Felle i si innleiing.

Erfaringar og inspirasjon

Grunderbedriftene stod i fokus og det var Geir Arne Solheim som var først ute. Solheim representerer bedriftene Frequency, Hydrowave og Havkraft, men sjølv introduserte hans seg først og fremst som ein optimist. Ein eigenskap han trakk fram som særs viktig for ein gründer.

Han tok for seg dei utfordringane og erfaringane han hadde støtt på i si tid som optimistisk gründer, og pakka beskjeden inn i eit leikande bildespråk der han drog parallellar mellom alt ifrå bølgekraft, yoga, og det å trene eit gutelag i fotball. Forsvare, sentre til lagkameratar og skyte på mål. Ein gründer er definitivt ein del av eit team, og for Solheim var balanse og energi nøkkelord, hos ein sjølv, i organisasjonen og i forhold til marknaden og kunden.

Neste innlegg kom frå Gabriel Ossenkamp og hans verksemd Fjordalg som er basert i Svelgen. Han er i startfasen, men kunne likevel fortelje litt om korleis han går fram for å produsere mikroalgar, kva nytta er, og kor viktig det er med støtta han har fått frå dei forskjellige partane – Sparebanken Vest Næringsstifting, Aksello, Innovasjon Norge, Skattefunn og Bremanger Kommune. Det vart delt ut smaksprøver av drikken Norwegian Energy, med spirulina-algar, ein såkalla supermat, grunna høge verdiar av vitamin, protein og mineral.

Det å produsere mikroalgar er ikkje nødvendigvis unikt, men Ossenkamp poengterte at innovasjonen ligg i å finne gode system, og han kunne vise til at ein kan nytte næringsstoff frå slam i fiskeindustrien til produksjonen av algar. Han fortalde også om spennande framtidsutsikter for mikroalgeproduksjon, og kor viktig kongen av antioksidantar – astaxanthin – vil kunne bli i framtida. Astaxanthin er 6000 gangar kraftigare enn C-vitamin og blir brukt som fargestoff i lakseoppdrett, men i Norge er det enno berre 5 prosent som brukar den naturleg framstilte varianten. Resten er syntetisk, og det fører eksempelvis med seg at den ikkje blir like lett tatt opp kroppen. Moglegheitene er gode og visjonen er stor – det gjeld berre å bryte dei ned i små skritt slik at det blir overkommeleg, var Ossenkamps råd.

Tredje post på programmet, eit innlegg frå Edgeir Vårdal frå Tibber i Førde, blei dessverre avlyst. Det blei demed litt ekstra tid til å mingle over god tapasretter laga av Aroma Café.

Vi håpar at du blir med på neste samling. Meld deg på vårt nyhendebrev, så sørger vi for at du får beskjed når neste samling skal skje!