Oppføringer av Flybird

– Næringslivet må komme på bana og vise at dei har jobbane

HVL: Øyvind Østrem Årets første Frukostsamling gjekk av stabelen med fullt hus, eit innhaldsrikt program og livestreaming på vår Facebookside. Opptak av streaminga kan de sjå her. Høgskulen på Vestlandet – Nye studentar v/ Øyvind Østrem Øyvind Østrem frå Høgskulen på Vestlandet starta dagens frukostsamling. Han prata om korleis Høgskulen jobbar aktivt for å sikre […]

Frukostsamling torsdag 7. februar – Widerøe, Høgskulen, ny leiar hos Cargill/EWOS, kommunedelplan og lokal forfattar

Aksello inviterer til årets første Frukostsamling torsdag den 7. februar. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Programmet ser slik ut: – Widerøe – Rutetilbod mm. v/Cecilie M. Grendahl – Høgskulen på Vestlandet – Nye studentar v/Øyvind Østrem – Cargill/EWOS sin nye leiar i Forø: Tor-Erik […]

Framtidsfylket sine karrieremesser

26. januar set vi kursen mot Oslo for å delta på Framtidsfylket si karrieremesse og nye Kinn kommune sin stand. Karrieremessene er ein kjempegod arena for å vise fram fylket vårt, for stundentar og potensielle arbeidstakarar, slik at dei får sjå alle dei spennande moglegheitene som vi har her.   Vi håpar å treffe mange […]

Ledig stilling: Rådgjevar innan kommunal næringsutvikling

Vil du arbeide i eit innovativt og spennande utviklingsmiljø? Aksello treng ein person som kan ta ansvar for å sikre eit godt og strukturert arbeid i høve førstelinjeteneste for kommunal næringsutvikling langs kysten. Aksello AS er eit innovasjonsselskap med hovudmerksemd på å skape og sikre arbeidsplassar på kysten av Sogn og Fjordane. Aksello har fire […]

God jul frå Aksello

Vi i Aksello ynskjer alle våre forbindelsar ei riktig god jul og eit godt nyttår!  Kontoret vårt vil vere opent torsdag 27. og fredag 28. desember frå 09.00-15.00.  Ta gjerne turen innom om du har eit spørsmål, ein idé eller noko anna på hjartet. Vi håpar du får ei fin og kreativ juletid, og at […]

Inga Frukostsamling i januar; neste blir 7. februar

Takk til alle som gjorde Frukostsamlinga den 6. desember så bra! Som vi indikerte då, vert det inga samling i januar, men vi kjem att med eit forrykande program den 7. februar. Meir info kjem på heimesida, i nyheitsbrevet og på Facebook over nyttår.

Frukostsamling torsdag 6. desember – Ungdommelege og modne gründerar, traineear og rekrutteringsmesser

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 6. desember. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.  Programmet ser slik ut: Ny verksemd i pre-inkubasjon: Orenda Languages v/Peter Grinde Hollevik Ny inkubatorverksemd: Bulandet Miljøfisk v/styreleiar Hans Haddal Framtidsfylket orienterer om trainee-stillingar, rekrutteringsmesser og meir v/dagleg leiar Linda […]