Oppføringer av Avent Digital

Er di bedrift særleg hardt ramma av nasjonale smittevernstiltak?

I slutten av februar i år mottak Kinn kommune midlar i ei ny kompensasjonsordning til lokale bedrifter. Hensikta med tilskotet er å sette kommunen i betre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Kinn kommune har lyst ut midlane i regionalforvalting der bedriftene har […]

Florø som lokasjon for batterifabrikk

Eit konsortium beståande av Equinor, Hydro og Panasonic planlegg å bygge ein batterifabrikk i Norge. Dei har invitert kommunar og regionar til å komme med forslag til lokalisering av ein slik fabrikk, basert på overordna kravspesifikasjonar i høve tilgang på areal, energi, vatn, arbeidskraft, infrastruktur og anna. Kinn kommune, som energisenter i regionen, valte Aksello […]

Aksello flyttar til nye lokalar

  Første veka i februar står dei splitter nye kontora våre klare til innflytting, og vi i Aksello teamet gler oss til å flytte inn i Peak Florø sitt kontorfellesskap. Peak Space er starta av gründerar som har sett viktigheita av å dele, samarbeide og bygge gode økosystem. Dei legg no til rette for inspirerande […]

Aksello blir prosjektleiar for omstillingsprosjekt i Hyllestad

Hjørnesteinsbedrifta New Havyard Ship Technology AS i Hyllestad planlegg å nedbemanne med ca. 100 personar i 2021. Mange av dei som står i fare for å verte oppsagde sit på svært god kompetanse, som kan være attraktiv andre plassar. Hyllestad kommune, med gode prosjektpartnarar, vil difor gripe denne moglegheita til å skape knoppskyting i etablerte, […]

Gjekk du glipp av årets store lokale investeringsmogleheit?

Stor interesse for årets Kapitaldag!

Årets Kapitaldag gjekk av stabelen 19. november. I år vart arrangementet heildigitalt grunna Covid-19 og arrangørane sendte live frå studio på Larris Scene, Sunnfjord Hotel i Førde.

Kapitaldagen blei arrangert for 4. året på rad og det var svært positivt å registrere at heile 16 oppstartsselskap ynskte å presentere seg for investorar og andre interessentar. Med høg påmelding også blant investorer og andre interesenter viser dette at Kapitaldagen er blitt ein etablert og viktig arena for målgruppene. Programmet var rigga med attraktive kapital- og kompetanse miljø, og spennande grundercase. At streaminga hald på sitt høge antal deltakarar gjennom heile programmet  tyda på at programmet var spissa og relevant.

Gratis rådgjeving – Utvikle bedrifta di

Tiltakspakke hausten 2020 Med dette omstillingsprogrammet på tampen av 2020, vil Aksello tilby gratis rådgjeving til enkeltbedrifter. Kanskje treng de eit friskt blikk på situasjonen i bedrifta. Saman kan vi – ved hjelp av våre verktøy – finne fram til små eller store grep som må til for å få ein ny vår i bedrifta […]

Retrams inviterer til temasamling industri/helse

Inkubatorbedrifta Retrams har teke initiativ til å samle interesserte partnarar for å utvikle eit nytt, sterkt fagmiljø her i området. Med partnarar som Local Host, Nor Tekstil, NHO, Helse Førde og Aksello (og fleire etter kvart) skal dei samle kreftene med interesse for kombinasjonen industri og helsesektor. Kva som kjem ut av dette i andre […]

Styrka eigenkapital

Aksello har styrka eigenkapitalen og er klar for å hjelpe bedrifter og gründerar i regionen. Det er fantastisk godt å ha engasjerte og dedikerte eigarar som trår til og støtter det viktige arbeidet vi gjer i regionen vår. Vi såg tidleg i sommar at vi ville trenge finansiering for å kome i mål med arbeidet […]

Desse har fått støtte frå det kommunale næringsfondet i Kinn kommune i 2020

    Støtte frå det kommunale næringsfondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon. Fondet dekkjer i hovudsak kategoriane Investeringstilskot, Bedriftsutviklingstilskot og Kunnskapsretta infrastruktur.    I 2020 har desse fått stønad frå Kinn kommune sitt kommunale næringsfond:   Måløy Treningssenter AS Prosjekt: utvikling av folkehelsetilbod Kr 137.500,-    Retrams AS Prosjekt: nytt satsingsområde […]

Gabriel og FjordAlg i god driv

Inkubatorbedrifta FjordAlg si satsing skal gjere det rosa i laksen grønt. Oppdrettslaksen blir i dag tilsett det kjemisk framstilte fargestoffet astaxantin for å få den rosa fargen. Produksjonen har eit høgt CO2 avtrykk, enten frå petroleum eller gjennom fermentering langt frå Norge. FjordAlg vil produsere naturlege algar som skal erstatte astaxantin gjennom ein meir miljøvennleg […]