Oppføringer av Avent Digital

Frukostsamling 2. september

Nytt lakseslakteri i Florø, 3 nye inkubatorverksemder og nyhende frå Aksello Endeleg! Aksello startar opp att dei populære frukostsamlingane torsdag den 2. september. Det blir i våre nye lokale i Peak Florø (det gamle Sparebankbygget i Strandgata i Florø).  Vi startar etter gammalt med frukost (ferdig-pakka av Corona-omsyn) kl. 07.30, og så vert det interessante […]

Aksello treng fleire tilsette

Brenn du for innovasjon og næringsutvikling? Aksello er eit næringsutviklingsselskap og inkubator med nedslagsfelt på kysten både nord-, sør- og austover i frå Florø.  Vår visjon er å skape og sikre arbeidsplassar i vår region. Gjennom vekst og omstillingsprogram støtter vi næringslivet med rådgjeving og finansiering til å gjere dei rette vala for å skape […]

Invitasjon til møte på Peak Florø

Få hjelp til å komme i gang med ditt innovasjonsprosjekt!  Ønsker di bedrift å sette i gang med eit innovasjonsprosjekt? Er det behov for FoU-kompetanse for å realisere innovasjonen? Onsdag 25.august klokken 12.00 kommer Marit Eggen og Frida Olsen Engedahl fra FORREGION Vestland til Aksello på Peak Florø for å hjelpe di bedrift. FORREGION Vestland tilbyr gratis bistand til å: definere FoU-behovet finne relevant FoU-finansieringsordning finne rette FoU-miljø […]

Invitasjon til digital sending

Er di bedrift i gang med klimatiltak? Kinn kommune har som mål å vere ein nullutsleppskommune innan 2030. Næringslivet i kommunen er dei viktigaste medspelarane for at kommunen skal kunne lukkast med denne målsetninga. Det er derfor viktig at flest mogleg deltek og saman finn fram til dei tiltaka som skal settast i gang. Bli […]

Nytt selskap i inkubator

Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenters overordna målsetting er å styrke næringslivet i regionen gjennom å formidle, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekt innen havbruk, fiske og fangst og nye marine næringer. Selskapet opplev eit udekka behov for testfasilitetar med teknologi og kompetanse innan blant anna forsking, forindustri, fiskeri og oppdrett, og vurderer no å kommersialisere eit tilbod som […]

Nye Covid-19 kompensasjonsmidler

Nye Covid-19 kompensasjonsmidler til særs hardt ramma bedrifter i Kinn kommune.  I desse dagar mottek bedriftene som kvalifiserte for fase 1 av kompensasjonsordninga sine tildelte midlar. Det var totalt 45 bedrifter i Kinn kommune som fekk midlar i denne fasa.  april tildelte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) andre del av tilskotet «kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». […]

Nytt selskap i inkubator

  Thalasso AS er eit norsk-meksikansk samarbeidsprosjekt som skal utvikle ein metode for å hauste og prosessere sargassum (flytetare) i Karibia og Vest-Afrika. Klimaendringar forårsaker massiv blomstring av sargassum i det karibiske hav og truar økonomi, levebrød og økosystem ved å invadere strender, drepe marint liv og øydelegge verksemder, særskilt innan turisme og fiskeri. Selskapet […]

Flott start på Hyllestad-prosjektet, med mange nye arbeidsplassar

Hyllestad sitt omstillingsprosjekt, med Aksello som prosjektleiar, er godt i gong: 60 av 100 har funne anna arbeid Fleire nye bedrifter etablert, med til saman 25 tilsette Mjuk overgang så Havyard ikkje vert lidande Omstilling og vekst i praksis, seier ordføraren Som Hyllestad kommune har informert om tidlegare, starta kommunen, saman med naboane Høyanger og […]