Oppføringer av Avent Digital

Julehelsing frå Aksello

Julefreden begynner å senke seg, og det er mange glade for. Det har vore eit kjekt og hektisk år – utviklinga har vore positiv langs kysten vår. Aksello er stolt av å kunne bidra til framtidig verdiskaping. I 2019 har vi lært eit nytt ord som blir med oss vidare: Samskaping. I 2020 vil Aksello […]

,

Ny milepæl for havbruksprosjektet

Representantar frå havbruksnæringa frå heile fylket var 4. desember samla ved Quality Hotel Florø for å delta på den første Havbrukskonferansen, arrangert av prosjektgruppa Havbruk og prosjektleiar Linn Nekkøy. Etter å ha blitt servert sushi med laks og andre lokale råvarer vart deltakarane ynskja velkomen av Kinn-ordførar Ola Teigen. Ordføraren beretta om det politiske arbeidet som vert lagt ned for satsing på havbruk i Flora, […]

,

Fellessamling Vekstprogrammet 2019

Fellessamlinga i årets vekstprogram gjekk av stabelen måndag ettermiddag. Det er ein spanande variasjon hos deltakarane når det gjeld bransje, størrelse og geografi i årets program, og dette gjer det desto meir interessant og samlast. Alle dei åtte deltakande bedriftene presenterte status per i dag og korleis dei opplever vekstprogrammet så langt. Sjølv om nokre […]

-UTSATT- Frukostmøte 5. desember

UTSATT – ny dato kjem Aktørsamarbeid i Kinn 2020 – kva skjer? Velkommen til siste frukostmøte i år, om nokre få veker eksisterar ikkje Flora og Vågsøy kommune lenger. Vi har difor vald å fokusera på forventningsavklaring i nye Kinn – vi skal no sjå framover. Vi kan by på følgande program: 07:30 Frukost 08:00 […]

, ,

Havbrukskonferansen 2019 4. desember

  Velkomen til Havbrukskonferansen 2019   Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø. Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar i ei blå næring, rekruttering, og ikkje minst presentasjon av Havbruksprosjektet. Dette er ein dag kor du kan være med å […]

HAVBRUKSKONFERANSEN 2019 4. DESEMBER

Velkomen til Havbrukskonferansen 2019   Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø. Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar i ei blå næring, rekruttering, og ikkje minst presentasjon av Havbruksprosjektet. Dette er ein dag kor du kan være med å påverke […]

Frukostmøte 7. november

Næringslivet tek miljøansvar og ser moglegheiter. Saga Fjordbase, Karstensen Fiskeoppdrett, Bulandet Miljøfisk Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 7. november. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Denne gongen har vi ikkje ein raud tråd. Vi har ein grøn tråd! Vi kan difor by på følgande program: […]

,

Tilflytting og arbeid

Aksello startar no arbeidet med Rekrutteringsprosjektet – eit 3-årig prosjekt som har til føremål å auke tal tilflyttarar til vår region. Som ein del av prosjektet skal behov og ynskjer hos både til- og fråflyttarar, og næringslivet definerast, og vi skal planlegge og til dels iverksette konkrete tiltak. Desse tiltaka skal ha positiv effekt på […]

Inkubatorbedrift får 23 mill. i tilskot

Det er utruleg kjekt å sjå og høyre at lokale bedrifter i vår region når opp og fram. Spesielt hyggeleg er det og når det er bedrifter som har fått positive effektar av dei programma som Aksello tilbyr. Vi gratulerer Bulandet Miljøfisk AS! Bulandet Miljøfisk AS har fått innvilga søknad om 20 mill. i innovasjonslån […]