Oppføringer av Avent Digital

, ,

SkatteFUNN-kurs med digital prosjektverkstad 22. april

NB: prosjektverkstaden vil bli gjennomført digitalt Har du planar om å utvikle eit nytt produkt, ei ny teneste eller har du ein idé om korleis bedrifta di kan produsere på ein smartare måte? Forskingsrådet arrangerer denne våren digitale SkatteFUNN-kurs med ein-til-ein samtalar i heile landet. Saman med Aksello, Hub for Ocean og Ocean Hyway Cluster inviterer […]

, ,

Last ned webinar-presentasjon

Tusen takk til PwC, Innovasjon Norge og Vestland fylkeskommune for eit interessant og innhaldsrikt webinar i dag. Webinaret vart filma og videoen vil bli lagt ut så snart dette er klart. Foilsettet som vart vist under webinaret finn du her: WEBINAR.3.4 Aksello_PwC I din kommune er det eit apparat av personar som vil hjelpe deg […]

Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland

I desse koronatider er det viktig å ikkje gløyme at nokon postar fortsatt går nokolunde normalt. Vestland fylkeskommune lyser no ut tilskot til innovasjon og næringsutvikling. Er du i planleggings- eller gjennomføringsfasen for utviklingsprosjekt, er dette ein fin kjelde til finansiering. Tre fristar gjeld fir å søkje om midlar, den første er  15. april. Les meir […]

Søk om midlar til bedriftsintern opplæring no!

Ein av fleire tiltak som kan vere interessante for næringslivet i Florø no, er ein pott frå Vestland fylkeskommune på 11, 4 mill. Det er såkalla Bedriftsintern opplæring (BIO) og er øyremerka bedriftar som har fått redusert aktiviteten kraftig som følgje av koronasituajsonen. Ein kan søkje inntil 200 000,-, og et skal vere enkelt og […]

, ,

WEBINAR3. APRIL: Korleis leie i krisetider

Vi inviterar til webinar fredag 03. april kl. 09.00 – 10.00 Korleis leie i krisetider COVID-19 råkar mange bransjar og på ulikt vis. Fleire har allereie permittert tilsette, andre vurderar dette. For mange er det ein uoversiktleg arbeidssituasjon. Webinaret gir deg praktisk, nyttig og oppdatert informasjon om korleis du kan vere ein god bedriftsleiar. Innovasjon […]

,

UTSATT FRUKOSTMØTE

Vi minnar om at grunna koronaviruset kan vi dessverre ikkje gjennomføre vårt faste frukostmøtet første torsdag i månaden. Så, det blir altså ikkje noko frukostmøte torsdag 2. april. Følg med oss på nett og i sosiale medier for informasjon.

Sjå regjeringa sitt forslag til krisepakke for næringsliv og gründera

Fredag la regjeringa fram eit forslag til ny krisepakke for næringslivet som inneheld ei tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter på nærmare 5 milliardar kronar. Nær havparten av pakka går til styrking av tilskot til gründerea og vekstbedriftar. Viktig! Forslaget skal først handsamast av Stortinget før det blir iverksatt. Les saka i si heilheit på Regjeringen.no […]

Kommunalt næringsfond ikkje tilgjengeleg i 2020

Kommunalt næringsfond (KNF) er ei ordning som mange kommunar har for å fremje lokal næringsutvikling og innovasjon. Finansieringa er det fylkeskommunane som står for. Det er for 2020 bestemt at Kinn kommune ikkje får midlar til eit eige kommunalt næringsfond. Dette er ei konsekvens av kommunesamanslåinga. Det vert arbeidd med ein ny modell for mogleg […]

Tiltakspakke frå Innovasjon Norge

– Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid, sier administrerende direktør Håkon Haugli. – Vi er også fortløpende i tett dialog med myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak. Du kan lese saka […]