Oppføringer av Arne Olsen

«Ekstraordinær» Frukostsamling

Neste Frukostsamling vert ikkje som andre Frukostsamlingar: Den vert ikkje på den første torsdagen i månaden, men i staden på den første tirsdagen i mai. Og samlinga vert ikkje i Aksello sine lokaler, men derimot i banken. Sparebanken Sogn og Fjordane skal nemleg opne sine nye lokaler i Byporten i Florø den dagen, og har […]

Oppdatert frukostsamling og anna snacks

Vi minner om Frukostsamling torsdag førstkomande: Fint om du melder deg på i forkant. Se info her. Vi har også ein ledig bolk i programmet, på ca. 10 minutt. Dersom nokon ønsker å nytte denne tida til å presentere noko eller diskutere noko, så ta kontakt med arne@aksello.no. I motsetning til kva vi tidlegare har […]

Aksello har plukka ut sin trainee

Foto: Trine Vederhus begynner som trainee hos Aksello 1. august.   Aksello hadde 19 søkarar til trainee-stillinga si gjennom Framtidsfylket si trainee-ordning. Etter gjennomgang av dei mange gode kandidatane og nokre intervju, har vi valt den kandidaten vi meiner er best: Trine Vederhus. Trine er 29 år og kjem frå Vågsøy, men bur i dag […]

Nye PetroFlora-pengar til lokale verksemder

Foto: Svein Bjørkedal og Rune Bortne er involverte i hydrogen-prosjektet.   Aksello kan i dag informere om at fleire lokale verksemder har nytta godt av PetroFlora-samarbeidet med Statoil: Niprox AS, gjennom eit nystifta dotterselskap, skal utvikle eit system for overvaking og optimalisering av energibruk i større bygg. Nybrottsarbeidet vert støtta av Statoil, gjennom PetroFlora-avtalen. Dagleg […]