Oppføringer av Avent Digital

Avent Digital AS tatt opp i inkubator!

Aksello ynskjer Avent Digital AS velkommen inn i inkubator med si nye satsing Nokurs – digitale kurs tilbydt på ein meir interaktiv måte.  Selskapet har spesielt gjennom Covid og restriksjonar knytt til fysiske møteplassar, samt dialog med eksisterande kundar, sett eit potensiale i å satse på eit nytt forretningsområde for digitale kurs. Ambisjonen er å bli leiande innan hosting av alt-i-eit løysningar for videokurs på nett.   Kostnadseffektivt […]

Sirkulære innovasjonar er framtida!

Vil du vere med i prosjektet Sirkulære Kinn? Målet med prosjektet er å gjere Kinn til ein meir berekraftig og sirkulær kommune gjennom å hjelpe bedrifter til å finne sine smarte og innovative måtar for sirkulærøkonomi. Som døme er Kinn kommune allereie i dialog med to lokale bedrifter på sirkulære innovasjonar i næringslivet: Kinn Bryggeri […]

Frukostmøte 7. oktober

Neptune Energy med ny leiar og nye prosjekt, inkubatorverksemda Retrams med store nyhende, og to nye inkubatorverksemder presenterer seg Aksello inviterer til frukostsamling torsdag den 7. oktober. Det blir også denne gongen i våre nye lokale i Peak Florø (det gamle Sparebankbygget i Strandgata i Florø).  Vi startar som vanleg med frukost kl. 07.30, og […]

Unge potensielle entreprenørar og investorar

Elevar frå entreprenørklassen på Hafstad vidaregåande skule var også tilstades på Kapitaldagen. Lektor Solrun Underdal Nistad er ivrig å ta med seg elevane på slike arrangement som er relevant i faget deira. Underdal har sjølv ein masterutdanning innan entreprenørskap frå NTNU, og fortel at mykje har endra seg sidan ho tok denne utdanninga. Derfor er […]

Investorane ønsker å bidra med kapital til startup-selskap

Kapitdaldagen er ein arena med moglegheit for gründerar, investorar og næringsliv å knytte gode og viktige relasjonar, bli oppdatert på kva som skjer i regionen, og få inspirasjon. Èin sak er sikkert, og det er at alle er der av same hensikt: Å sjå på moglegheitene for å skape arbeidsplassar som varer. Gründerane har innovative […]

Dette gjer ein innovasjonsrådgjevar

Som innovasjonsrådgjevar i Aksello vil du ha varierte og spanande arbeidsoppgåver i eit innovativt og nyskapande miljø. Du vil ta imot alle som henvender seg til Aksello med gode idéar og behov for hjelp og rådgjeving. I nokre tilfelle vil du vere rådgjevar og hjelpe individuelle gründerar med oppstart av selskap og rett veg vidare […]

Aksello tek sommarferie!

Det har vore hektisk, men for eit kjekt og interessant år 2021 har vore så langt! Vi starta året med arbeid knytt til moglegheit for etablering av batterifabrikk og fleire tusen nye arbeidsplassar til vår region. Aksello tok steget og flytta inn i nye lokaler i Peak Florø i februar, og deretter har det gått […]

Fjord Panel gjer Comeback i inkubator!

Ny innovasjon Vi ynskjer Fjord Panel AS velkommen tilbake i inkubator, og synast det er særs gledeleg når tidlegare inkubatorbedrifter med vellykka exit kjem tilbake med ny innovasjon.  17. juni presenterte selskapet sine planar for Aksello’s styre og blei tatt opp i inkubator for 2. gang. Det var i 2018 selskapet hadde ein positiv exit […]

Kapitaldagen 2021

For femte året på rad arrangerer vi Kapitaldagen – ein arena for vekst og verdiskaping på vestlandet. 15. september får du ei unik moglegheit til å møte investormiljø, spanande oppstartsbedrifter og etablert næringsliv frå heile fylket på Sunnfjord Hotell i Førde. Spanande gründerar skal pitche sin forretningsidé, og det blir høve til individuelle møter med […]