Utvikler platform for veksling mellom bitcoin og norske kroner (både for private og virksomheter)