Norwegian Seaweed Production ser eit uutnytta potensiale innan næringa for hausting og prosessering av stortare langs norskekysten, og utviklar metodar og verkty som bidrar til bærekraftig produksjon og betre utnytting av råvareressursane.

www.norwegiansp.no