Marine Producers Norge (MPN) set fokus på utvikling av nye innovative måtar å drive havbruk på.