Landbasert oppdrett legger til rette for vekst og utvikling i næringen, samtidig som ny teknologi kan være med på å gjøre næringen mer bærekraftig.

www.bulandetmiljofisk.no