FLO Marine har utvikla og patentert eit konsept innan flytande lukka oppdrettsanlegg.

Selskapet arbeider no med å få realisert konseptet i eit nedskalert pilotanlegg. FLO Marine har eit godt team med god kompetanse og kunnskap kring oppdrettsindustri. Den nye teknologien dei no har utvikla vil verte eit bidrag til utviklinga av bærekraftig og framtidsretta løysingar for oppdrettsindustrien.