Aducate tilbyr innovativ digital kompetanseheving innan fiskehelse og biologi til akvakulturnæringa.

Aducate har som føremål å heve kompetansen innan fiskehelse, miljø og berekraft i akvakulturnæringa, gjennom å tilby kompetanseheving via ein digital plattform og kursverksemd. Selskapet utviklar ei digital løysing for opplæring og kunnskapsformidling innan akvakulturnæringa, og produserer innhald til plattformen.

Kontaktinfo: Asbjørn Dyrkorn Løland, Dagleg leiar AKVAHUB AS, M: +47 970 86 259, E: asbjorn@akvahub.no