Har du ei bedrift?

Har du ei bedrift som du ynskjer å vidareutvikle?
Har bedrifta du jobbar for potensiale for vekst og knoppskyting?
Vil du vere med på å skape eit bærekraftig næringsliv?

Då kan vi hjelpe deg.

Aksello samarbeidar ikkje berre med ferske gründera og oppstartsbedrifter, men også med nyskaping og vidareutvikling innan etablert næringsliv.

Vi vil vere med å stimulere di bedrift og det eksisterande næringslivet til vekst, knoppskyting og innovasjon, og kan bidra med ressurser, kompetanse og prosjektmidler som gir deg auka konkurransekraft på marknaden.

Ta kontakt med oss for ein gratis og uforpliktande samtale om framtida til di bedrift.

Kontakt oss

Følg Aksello på Facebook