Prosjekt

Aksello har til eikvar tid fleire prosjekt under arbeid. Det kan vere for ulike bransjar, for enkeltbedrifter, for lokale styresmakter eller andre. Etablering av Newton-rom i Florø, etablere eit øvingssenter for redning og beredskap, forsking og utvikling innan havbruk, skaffe ny aktivitet i Pelagia-anlegget; dette er nokre døme på prosjekt som Aksello er involvert i, eller leiar, for tida.