Formålet med det kommunale næringsfondet

 • Utvikle nye bedrifter i Flora kommune
 • Styrkje og vidareutvikle det eksisterande næringslivet i Flora kommune
 • Støtte prosjekt/tiltak som bidreg til at regionen og lokalsamfunnet blir meir attraktivt å bu i og flytte til.

Stønadstyper

 • Investeringstilskot
  • Investering i bygg, utstyr og maskiner. Det vert ikkje gitt stønad til oppføring av bygg.
 • Bedriftsutviklingstilskot
  • Produktutvikling, marknadundersøking, planlegging, konsulenttenester, opplæring og kompetanseheving.
 • Kunnskapsretta infrastruktur
  • Regionale samarbeid, samarbeid skule/næringsliv, lokale analysar/utgreiingar, prosjekt og tiltak som kjem til nytte for næringslivet i kommunen/regionen.

Målgrupper

 • Gründerbedrifter/nyetableringer
 • Etablert næringsliv
 • Spesielt prioriterte grupper:
  • ungdom (18-35 år)
  • kvinner
  • innvandrarar
 • Prosjekt/forretningsidéar som ikkje fell under anna offentlig stønadsyting

Avgrensninger

 • Investeringstilskot: Samla kapitalbehov inntil kr. 500.000
 • Bedriftsutviklingstilskot: Samla kapitalbehov inntil kr. 200.000
 • Søkjar kan maksimalt motta 50 % av totalt kapitalbehov som stønad frå kommunalt næringsfond. (Unntak er dei prioriterte gruppene ungdom, kvinner og innvandrarar som kan motta opp til 75 % av totalt kapitalbehov.)
 • Stønad kan ikkje nyttast til å finansiere daglig drift eller aksjekapital i selskapet
 • Utløysande effekt – bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vert realisert.
 • Etablering må skje i Flora kommune, eller gje ein positiv effekt til Flora kommune
 • Parallellfinansiering mellom Innovasjon Norge og kommunalt næringsfond skal unngås, dei to stønadane skal utfylle kvarandre.

Korleis søke

 • regionalforvaltning.no
 • Lag ein brukar og opprett «ny søknad»
 • Vel fylke «Sogn og Fjordane»
 • Vel deretter støtteordning «Kommunalt næringsfond 2017-Flora Kommune»
 • Fyll ut skjema med fullstendig informasjon og last opp relevante vedlegg
 • Hugs å trykk «send inn søknad» når du er ferdig
 • Har du spørsmål? Ta kontakt med rådgjevar Heidi Felle på e-post heidi@aksello.no eller telefon 482 22 791

Heidi Felle

Rådgivar
Aksello AS

Trine Vederhus

Trainee
Aksello AS
Mobil: +47 94 81 66 24
Epost: trine@aksello.no

Her kan du søkje midlar frå Kommunalt Næringsfond

Ein del av SIVA sitt program

Aksello er ein del av SIVA sitt inkubatornettverk. SIVA utviklar sterke nyskapingsmiljø i heile landet, og fremmar nyskaping og vekst i nye og etablerte verksemder. SIVA arbeider gjennom eit nettverk av verdiskapingsmiljø frå Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Dette innovasjonsnettverket består av næringshagar, inkubatorar, forskingsparkar og kunnskapsparkar. SIVA koplar disse miljøa saman i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Inkubatoren i Florø er ein av 35 inkubatorar i Norge. Sjå meir på SIVA si heimeside. (legg inn lenke til: http://effekten.siva.no/)

© Kopirett - Aksello.no | Powered by Flybird