Finansiering

Det finst ei rekke finansieringsmoglegheiter for deg med eiga verksemd, uansett kva fase du befinn deg i.

Aksello administrerer Flora kommune sitt kommunale næringsfond. Du søkjer dette fondet via www.regionalforvaltning.no.

For meir informasjon om finansieringsmoglegheiter, ta kontakt med oss.

Følg Aksello på Facebook