Tusen takk til PwC, Innovasjon Norge og Vestland fylkeskommune for eit interessant og innhaldsrikt webinar i dag.

Webinaret vart filma og videoen vil bli lagt ut så snart dette er klart.

Foilsettet som vart vist under webinaret finn du her: WEBINAR.3.4 Aksello_PwC

I din kommune er det eit apparat av personar som vil hjelpe deg og di bedrift i denne vanskelege situasjonen. Ta kontakt med din kommune eller direkte med oss her i Aksello.

Kom til oss i Vågen under ONS 31. august-2. september!

Offshore Northern Seas 2020 i Stavanger er ein viktig møteplass for petroleums- og andre havroms-relaterte aktørar. Vi i Aksello vil også i år legge til rette for ein spanande arena i Vågen, for nettverksbygging på ettermiddag/kveldstid. Når du ynsker å samle leverandørar, kundar, media og andre samarbeidspartar, bør du tenke på Florø-paviljongen.

Aksello vil med dette invitere deg til å nytte desse lokalitetane.

Vi tilbyr:

 • Sentral plassering i Vågen med alt som skjer der
 • 108 m2 telt med eige kjøkken
 • 55 m2 hage utanfor teltet, med bord, planter, parasollar etc.
 • Gode moglegheiter for synleggjering/profilering
 • Bistro To Kokker er på plass med førsteklasses sjømatbuffet
 • Musikk som bidreg til god stemning utover kvelden.

Store, lokale verksemder har allereie meldt sin ankomst. Høyrest dette interessant ut også for deg og di bedrift? For påmelding, prisar etc. kontakt: arne@aksello.no

VELKOMMEN!

 

Velkomen til Havbrukskonferansen 2019

 

Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø.
Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar i ei blå næring, rekruttering, og ikkje minst presentasjon av Havbruksprosjektet.

Dette er ein dag kor du kan være med å påverke vegen vidare.
Meld deg på i linken under, innan 29.nov.

Agenda

11.30: Registrering og noko å bite i.
12.05: Velkommen
12.10: Johannes Idsø, HVL: Oppdatert verdiskapingsanalyse av havbruksnæringa i Sogn og Fjordane.
12.20: Lindsey Pollock, Sustainability Manager, Cargill.
12.35: Michael Niesar, Dagleg leiar, Sulefisk – Biosikkerheit i semilukka anlegg
12.50: Mari Bjordal, Rådgjevar havbruk, Bellona – Bellona sitt havbruksarbeid
13.05: Pause, frukt og kaffe
13.25: Lene Torgersen, Sustainability Project Manager, Mowi – Bærekraft i Mowi; hvordan jobber vi
13.40:Trond Teigene, Adm.dir., Sparebanken Sogn og Fjordane – Kampen om arbeidskraft
13.55: Linn Nekkøy, Prosjektleiar, Aksello – Havbruksprosjektet
14.25: Spørsmål og diskusjon i plenum.
15.30: Oppsummering.

Møtet passar med båtrutene, både sørgåande og nordgåande.

Avgang Måløy: 10.20. Ankomst Florø 11.50
Avgang Florø : 1605. Ankomst Måløy: 17.45

Avgang Bergen: 08.00 Ankomst Florø 11.30
Avgang Florø: 17.00. Ankomst Bergen 20.45

Vel møtt til Havbrukskonferansen!

 

Har du spørsmål eller innspel, ta gjerne kontakt.

Linn Nekkøy
Prosjektleiar, Havbruk 

Tlf: +47 95820063
Epost: Linn@aksello.no

Vi gjentar suksessen frå i fjor og inviterer til ein innhaldsrik kapitaldag på Sunnfjord Hotell i Førde 17. september. Tema for dagen er innovasjon, kapital og vekst i næringslivet!

Denne dagen møtast spennande investormiljø på vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om eller finansiering av sine idear og prosjekter.

Sjekk ut program og påmelding her: Kapitaldagen i Sogn og Fjordane 2019

Har di bedrift for kapital til vidare vekst og kan vere ei interessant investering for ein investor? Det er plass til at utvalde bedrifter kan få pitche for investorane under arrangementet. Dette melder du din interesse for i påmeldingslenka.

Frist for å melde seg på pitch er 01.09.19.

Arrangørar er Innovasjon Norge Vestland, Sogn og Fjordane Næringsråd, NHO Vestland, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Aksello.

Måløy Vekst, Aksello og PwC inviterer til

Toppmøte i nye Kinn kommune mellom ordførarkandidatane og leiarar frå næringslivet

Analyse, innsikt, næringslivet sine innspel til politikarane, diskusjon og lunsj.

Agenda

 • Næringslivet i Kinn sine moglegheiter i nye Vestland
  Randi Humborstad, dagleg leiar Måløy Vekst
  Lone Bareksten, dagleg leiar Aksello
 • Næringsanalyse av Kinn
  Ingvill Flo, partnar PwC
  Terje Bjerkan, direktør PwC
 • Innlegg frå næringslivsleiarar: Slik kan politikarane skape dei beste rammene for næringslivet
 • Diskusjon og spørsmål frå salen

Praktisk informasjon

Dato: 13. mai 2019 kl 12.30 – 15.30
Stad: Parken Kulturhus på Raudeberg
Målgruppe: Alle interesserte
Pris: Gratis
Servering: Lett servering frå kl 12.30

 

13. mai er det 120 dagar til Kinn kommune vel sin fyrste ordførar. Desse kjem – kjem du?

Sindre Kvalheim, Localhost

Jon Edgar Johnsen, Måløy Byggservice

Agnar Lyng, Babord Group

Trond Inge Kvernevik, Onshore Farming Solutions (OFS)

Elin Tveit, Marø Havbruk AS

Erlend Toftesund, Saga Fjordbase

Linda Mortensen Midtbø, Flora Hamn

Jacob Nødset (V)

Ola Teigen (AP)

Morten Hagen (H)

Sissel Kongsvik (SP)

Frank Willy Djuvik (FRP)

Gustav Johan Nydal (KRF)

Geir Oldeide (R)

Odd Bovim (MDG)

Godt og variert program på dagens frukostsamling med fleire engasjerande presentasjonar der vi fekk bli betre kjend med høvesvis Saga Fjordbase og Innvandrarsenteret sine visjonar for framtida, Haptiq tok oss med inn i Mixed Reality si fascinerande verd, og Innovasjon Norge gav oss eit innblikk i kva prioriteringar dei har i 2019.

Sjå live-streaming frå frukostmøtet her

Saga Fjordbase: Baseoperatøren bur seg på nye oppdrag v/Erlend Toftesund

Erlend Toftesund, administrerande direktør ved Saga Fjordbase, heldt første innlegg. Han presenterte basen sitt plankart for framtida og korleis dei ser for seg næringsutvikling på basen.

Med over 550 tilsette og 60 ulike bedrifter jobbar dei saman med mange ulike aktørar for å skape nye moglegheiter på basen, mellom anna saman med Neptun, Equinor og Shell. På kartet peika han ut fleire spennande prosjekt innan hydrogen, biogass og havbruk, slik som Havlandet RAS-pilot på land, for å nemne nokre. Han var også innom unytta potensiale av marine lager.

– Vi er opptatt av å skape nye verdiar, gripe moglegheiter og leggje til rette for vekst saman med våre samarbeidspartnarar.

Slik ynskjer dei å halde fram med å lokke til seg fleire og store aktørar som PGS, noko dei lykkast med takke vere skreddarsydde løysingar. Ein viktig eigenskap som dei vil ta med seg vidare inn i den framtidige planlegginga.

Frukostsamling | Aksello
Saga Fjordbase v/Erlend Toftesund

Innvandrarsenteret i Florø: Kva gjer dei og kva betyr dei for lokalsamfunnet? v/Cecilie Udberg-Helle

Etter at asylmottaket vart lagt ned i fjor var det behov for å tenkje nytt om kva Innvandrarsenteret i Florø skulle vere i framtida, og på frukostmøte i dag var Cecilie Udberg-Helle til stades for å fortelje meir om det. Innvandrarsenteret har i dag 150 elevar og tre avdelingar, der asylmottaket er blitt erstatta av ei utvikling- og forskingsavdeling.

Senteret har gode skotsmål, 79% prosent av innvandrarane går ut i jobb eller vidare utdanning, og dei gjer det godt på integrering. Innvandrarsenteret har mentorstatus både nasjonalt og internasjonalt, og nyleg vart dei mentorkommune for São Paolo i Brasil.

Intensjonen til det framtidige Internasjonale Kinn Innvandrarsenter er å vere ein inspirator på integreringsfeltet. Dei vil byggje opp ein kunnskapsbasert integreringsplattform som går over fleire år, heller enn eit toårig introduksjonskurs, for å sikre at flest mogleg kjem seg ut i meiningsfylt arbeid. Her oppfordra Cecilie næringslivet om å komme på bana, og å ta i bruk dei ressursane som våre nye medborgarar kan tilby.

For integrering er ein tovegsprosess. Vi er heilt avhengige av lokalsamfunnet for å få dette til, avslutta ho og minna om Florøkonferansen 2019 10.-11. april.

Frukostsamling | Aksello

Haptiq AS: Spennande Florø-bedrift med sterk vekst v/Ståle Lund-Andersen

Neste på programmet var Haptiq, ei lokal bedrift som boltrar seg på verdsscena innan Mixed og Augmented reality. Dagleg leiar Ståle Lund-Andersen presenterte bedrifta, som hadde sin start her hos Aksello då han og Chester Laquian tok sats i fjor. Den gongen var dei tre, og i dag er dei totalt 17 tilsette med kontor i Florø,Oslo og Manila.

Ståle tok oss med på ei digital tidsreise frå den første nettsida sin spede start i 1990 til dagens teknologi der vi kan spele 3D spel på mobiltelefonen. Dette har opna opp nye jobbmoglegheiter ikkje berre innan gaming, men også ute i næringslivet der Haptiq står bak fleire imponerande prosjekt det siste året innan mange forskjellige bransjar.

– Vi vil ikkje snevre inn endå og går vidt ut for å finne dei bransjane det er mest guff i, understreka han.

Haptiq arbeider mellom anna med eit prosjekt for Sjukehusetaten der dei byggjer sjukeheim i Virtual Reality slik at sjukepleiarar kan teste ut utforminga av sin framtidige arbeidsplass. Slik kan ein gjere nødvendige endringar før bygging. Eit anna spennande prosjekt dei held på med er å «vekke opp» avdøde norske og historiske kjendisar og gi dei nytt liv i Oslo sine gater.

Det skal bli interessant å følgje med på kva Haptiq fyller arbeidsdagane sine med framover, og vi følgjer spent med.

Frukostsamling | Aksello
Haptiq v/Ståle Lund-Andersen

Innovasjon Norge: Prioriteringar i 2019 v/Kristine Kopperud Timberlid

Kristine Kopperud Timberlid frå Innovasjon Norge Vestland, avdeling Sogndal, avrunda dagens frukostmøte med å fortelje kva Innovasjon Norge tenkjer om 2019: nytt år og nye moglegheiter med friske midlar.

Dei har allereie snakka om å få fleire bein å stå på innan eksport, og vekst internasjonalt vil halde fram som ei viktig prioritering. Spesielt då med klimautfordringane i tankane, der eit grønt næringsliv med berekraftig vekst er i fokus. Det nye Vestland skal også vere havfylket, og skal vere best på banebrytande løysingar i havrommet. Her ligg Florø godt geografisk til, så det er mykje som skjer her på den fronten.

Frukostsamling | Aksello
Innovasjon Norge Vestland v/Kristine Kopperud Timberlid

Til slutt viste Kristine til Innovasjon Norge sitt arbeid med The Explorer, eit utstillingsvindauge for norske grøne løysingar og oppfordra grøne bedrifter om å registrere seg.

– Denne er mykje brukt internasjonalt, og her kan ein registrere grøne løysingar gratis og det er lågterskel.

Ordet Fritt

Kristin Svardal frå Maritim Forening Sogn og Fjordane informerte om to ulike arrangement på deira kalender:

Leverandørdag Equinor onsdag 13. mars der bedrifter kan møte sentrale personar I Equinor si leiing for informasjon og dialog. Meir info her.

Nettverkssamling i Førde 2. og 3. april. Her er det allereie 50 påmelde og nytt for denne gong er at Forum for grøn energi får ansvar for ein bolk i programmet (dag 2) med fokus på “berekraftig business”. Meir info her.

Neste frukostmøte er torsdag 4. april. Om du har forslag til tema eller bedrifter, ta gjerne kontakt med oss.

Aksello håpar alle har hatt ein fin sommar og ønsker velkommen til haustens første Frukostsamling, torsdag den 6. september. Frukost blir servert frå kl 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Programmet, som denne gong vert dominert av kyst-tema, ser slik ut:

 • Fjordkysten – Kva skjer? Destinasjonsselskapet har vore gjennom ein endringsprosess, og vi er spente på å høyre kva Marita Solheim har å seie om status og framtida.
 • Flora Hamn – Framtidas hamn – viktige grep v/Hamnesjef Linda M. Midtbø
 • Ny inkubatorbedrift: Evoy AS v/Leif Stavøstrand. Evoy jobbar med båtar med elektrisk framdrift, og Leif har ymta frampå om «flere nyheter og en verdenspremiere», så her er det berre å følgje med.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Innovasjon Norge vil som vanleg vere til stades heile dagen. Denne gongen kjem Jørgen Berg. Om du vil ha eit separat møte med Jørgen, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN!

OBS!

OBS! Dette frukostmøtet er kansellert, men vi kjem så klart tilbake med fleire frukostsamlingar etter sommarferien. Ha ein framleis fin sommar!

Aksello ønsker velkommen til vår månadlege Frukostsamling torsdag den 5. juli, den siste før sommarferien. Frukost vert som vanleg servert frå kl 07.30; presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Programmet ser slik ut:

 • Kva skjer med Fjordkysten? Destinasjonsselskapet har vore gjennom ein endringsprosess, og vi er spente på å høyre kva Marita Solheim har å seie om status og framtida.
 • I Aksello har vi nyleg hatt to vellukka «exits» frå inkubatoren vår (Vestnes Land og FjordPanel), og no har vi fylt på med to nye verksemder:
  Evoy AS v/Leif Stavøstrand og Bulandet Miljøfisk AS v/Ola Sveen. Dei kjem begge for å presenterer seg og sine forretningsidé
 • Til slutt vil Aksello informere om det planlagde gründerkurset for innvandrarar til hausten.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Innovasjon Norge vil som vanleg være til stades heile dagen. Denne gongen kjem Jørgen Berg. Om du vil ha eit separat møte med Jørgen, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN!


Arbeidssøkjande og heile 34 bedrifter frå det lokale næringslivet møttes fredag til rekrutteringstreff og nettverking på Haavebua i Florø.

Nytt av året var samarbeidet mellom Aksello og Måløy Vekst. Åtte bedrifter frå Måløy samt eit dusin arbeidssøkjande hadde tatt vegen til Florø. Sjølv om ikkje alle hadde ledig stillingar i den umiddelbare framtid, var det å vere tilstades på eit slikt arrangement viktig for mange.

– Vi er her for å representerer oss, men behovet for arbeidskraft kan fort dukke opp. Då må vi være klar, understreka Svein Skibenes i Fjord Shipping.

Trio frå Måløy: Svein Skibenes, Jannicke Nydal og Knut Eltvik.

Skibenes var ein av dei frå Måløy som hadde stands på rekrutteringstreffet. Blant dei andre var paraply-organisasjonen Måløy Maritime Group, som representerer 17 bedrifter i Vågsøy. Deira utsendte, Laetitia Rosing, kunne mellom anna fortelje om at dei søkte etter fagarbeidarar, salgsmedarbeider og elektroingeniør, samt ein kontrollør til oppdrettsanlegg.

Under radaren

Gjert Myrestrand var ein av dei som nytta seg av tilbodet om gratis båt frå Måløy. Han jobbar i eit vikariat og ynskjer seg ei fast stilling innan økonomi og sal, eller eit skjeringspunkt i mellom dei to. Han ser ikkje på det som noko problem å flytte på seg, skulle ein god moglegheit vise seg.

Eg trur ein del jobbar går folk hus forbi. Mykje går under radaren og det er ikkje alt som dukkar opp i kanalar som for eksempel Finn.no. Difor tenker eg at det er viktig å vere med på slike arrangement.

– Gjert Myrestrand

– Og ikkje minst er det viktig å snakke med folk og bygge nettverk. Gjerne også med bedrifter ein ikkje nødvendigvis trur ein kan få jobb hos. Og det er klart at om ein triveleg jobb skulle bli tilgjengeleg kunne eg busett meg her.

Gjert Myrestrand i samtale med banksjef Ole Aukland frå Sparebanken Sogn og Fjordane

To blir til ein

Det var servering av tapas. I tillegg vart to heldige vinnarar av festivalpass til Våt Moro 2018 trekt ut. Prosjektrådmann i Kinn Kommune,Terje Heggheim, kalte rekrutteringstreffet ei viktig samling då han oppsummerte messa.

– Den rare kommunen, Kinn, som ikkje henger i hop og som viker unna frå normalen. Det er jo glimrande, sa han og understreka at saman er vi er nøydd å tenke nytt, og at kontakten med næringslivet blir heilt avgjerande. Heggheim kunne informere om at fire stillingar vil bli lyst ut på hausten.

 

Tidleg ute

Amalie Blålid Kvalheim bur i Måløy medan ho skriv master i «International Business». Den skal vere ferdig i september, og ho ser seg difor om etter arbeid.

Amalie Blålid Kvalheim

Motta nyhendebrev frå Aksello

Registrér deg no for å motta dei siste nyheitene om entreprenørskap og næringsliv frå Aksello.

– Det var mange bedrifter her eg ikkje kjente til eller visste var i området. Det er veldig greit å vite at ein har fleire moglegheita, seier ho, og legg til:

– Helst vil eg bu i heimbygda, med det er fint å bli kjend med næringslivet begge stader. Og det var veldig greit at det var satt opp gratis båt.

 

I lag med Måløy Vekst

– Rekrutteringstreffet gjekk bra og vi fekk mange positive tilbakemeldingar frå deltakarar og bedrifter som var på stand. Det var spesielt kjekt å samarbeide med Måløy Vekst for å vise fram kva moglegheiter som finst i framtidige Kinn Kommune, seier Trine Vederhus, trainee hos Aksello, og held fram:

– Grunnen til at vi arrangerer slike treff er for at arbeidssøkjande skal få treffe næringslivet og sjå kva jobbmoglegheiter som finst i området. Det er også viktig for at næringslivet skal samlast for å knytte betre kontakt, spesielt denne gong med tanke på å samle bedrifter frå Vågsøy og Flora Kommune, avsluttar Vederhus.

Godt nøgd Aksello-gjeng: Heidi Felle, Lone Bareksten, Arne Olsen og Trine Vederhus.

– Vi har hatt eit veldig godt og tett samarbeid med Aksello, ein verdifull mellommann mot næringslivet. Dette er, med andre ord, ikkje for å betale for frukosten, spøka Arild Sandvoll, regionsdirektør i Sparebanken Vest, då han gav Aksello ein sjekk på 100.000 kroner.  

– Vi er veldig glad for at de støtter arbeidet vi gjer, sa møteleiar Arne Olsen, og takka på vegne av alle i Aksello.

Det var ein god start på frukostsamlinga for juni. Dei ca. 65 frammøtte fekk eit litt lengre program enn vanleg, med fleire svært gode presentasjonar. Nedanfor følger eit samandrag, forhåpentlegvis til glede for dei som ikkje hadde høve til å delta.

Ei forteljing om annleis-fylket

Kva gjorde at Norge gjekk frå å vere eit fattig land til eit av dei rikaste? Var det sosialdemokratiet, planøkonomien, proteksjonismen, eller var det petroleum? Og kvifor er det slik at Sogn og Fjordane har utvikla seg motstraums med andre fylker? Kva er myter og kva er fakta?

Dette var nokre av spørsmåla Ola Honningdal Grytten svara på då han tok oss med på ei spennande reise tilbake i tid og teikna eit bilete av eit land som var fattig, men med eit folk som var tilfreds, sunne og smarte. Professoren ved institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøgskule fortalte om levestandard, velstand og utvikling i landet generelt, og fylket spesielt.

Grytten oppsummerte Sogn og Fjordane som eit område med eit svært stabilt næringsliv, låg arbeidsløyse, lite påverkeleg av økonomiske endringar, og i lag med Sunnmøre, busett av dei mest tilfredse folka i verda.

– Fylket tok ikkje like mykje del i olje-eventyret som resten av Vestlandet. Innanfor fiskeri har enkelte områder, som Måløy, vært svært aktive, mens fylket som heilheit har forbløffande lite fiskeriaktivitet. Jordbruket derimot, har vært veldig stort, og er viktig. Derfor har Sogn og Fjordane vært eit lokomotiv som berre har gått, medan resten av Vestlandet har vore meir ømfintleg.

Professor Ola Grytten.

Industri er også viktig, men veldig konsentrert om enkelte kommunar i fylket. Ein del områder har blitt sittande fast i tungindustri som ikkje har vore dei mest lønnsame, og ein ligg etter i anna næring, som t.d. design. Det kan være at ein ikkje har kultur for det, eller at det er vanskeleg å finne tilstrekkeleg kompetanse, men det er eit område ein kan bli betre på.

– Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Eit trekk for fylket som Grytten peika på, og som var tatt opp igjen under presentasjonen av Vestlandsindeksen, er relative lite entreprenørskap og nyskaping.

Vestlandsindeksen

Sparebanken Vest spør kvart kvartal 700 bedrifter om deira forventningar, og basert på deira tilbakemeldingar lagar dei den såkalla Vestlandsindeksen, som dei denne gongen la fram på Frukostsamlinga.

Konserndirektør for bedriftsmarknad i Sparebanken Vest, Ragnhild Fresvik, presenterte tala og gav oss eit innblikk i korleis det har vore å vere annleis-fylket i annleis-landet – gjennom ei utruleg tøff krise – og korleis det ser ut framover med våre styrker og sårbarheiter.

– Den vekstmuskelen som oljenæringa har representert for oss, sjølv om det no ser veldig mykje lysare ut, kjem vi her i regionen aldri til å få tilbake. Vi er heilt avhengige av å få opp bedriftsinvesteringar i andre næringar, konstaterte ho.

Sjølv om vi er notoriske optimistar her på vestlandet, kunne Fresvik informere om ein tendens til å ha høgare forventningar enn det resultata viste.

– Mange forventar at vi i framtida skal leve av fiskeri og havbruk, samt fornybar energi, men om ein ser på tala ser ein at desse næringane førebels utgjer svært lite i samanlikning med olje og gass. Investeringane innanfor olje og gass er på veg tilbake, men dei er på langt nær like høge som dei var.

Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bredriftsmarknad i Sparebanken Vest.

Det som blir avgjerande framover, er nyskaping. Fresvik trakk fram Aksello som eit godt døme på aktørar som får ei viktig rolle i arbeidet med å auke innovasjonsevna og få opp bedriftsinvesteringar og nyetableringar i alle sektorar i tida framover.

– Ein tredjedel av jobbskaping kjem frå nyetableringar og ein tredjedel kjem frå vekstbedrifter, så vi er avhengige av tilvekst frå små og mellomstore bedrifter for å redusere sårbarheita i sysselsettinga vår framover.

– Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarknad i Sparebanken Vest.

Med det oppmoda Fresvik dei til stades å motbevise professor Grytten, og at vi framover klarar å få til ei auke i entreprenørskap.

–  Vi er avhengig av at nye bedrifter veks fram i Sogn og Fjordane!

Les Firdaposten sin sak om Vestlandsindeksen her:

– Fint med vekst i oljesektoren, men det er ikkje nødvendigvis godt for Sogn og Fjordane

Global Fish grip moglegheitane

Jan Otto Hoddevik i Global Fish haldt deretter eit engasjert innlegg om pelagisk fiskeri-næring generelt og verksemdas pågåande utbygging i Gunhildvågen spesielt.

Han fortalde om historia til firmaet, om kva dei gjorde annleis då dei starta opp, og delte ambisiøse planar om høg produksjon og mange tilsette i Florø.

– Vi var særdeles marknadsorienterte når vi starta. Vi var det første selskapet som hadde illustrerte kasser. Før det var alle makrell-kassene brune og det var ingen forskjell i marknaden om det heite Domstein eller noko anna. Vi brukte nesten alt vi tente første året på ei marknadsføringskampanje for selskapet, og satsa på kvalitet framfor volum. Det gjorde at vi kom inn på den japanske marknaden.

Ti år seinare selde dei selskapet for 325 millionar kroner.

– Det visar kva som var mogleg på den tida, sa Hoddevik, og fortalde om russiske båtar lasta med skoesker fulle av dollar for å kjøpe fisk.

Jan Otto Hoddevik leverte ein engasjert presentasjon om historia til Global Fish, og om satsinga deira i Florø i tida som kjem.

I 2013 starta brødrene Hoddevik opp Global Fish for tredje gong, og fekk leid seg eit anlegg i Egersund. Der planla dei inntil nyleg eit nytt anlegg som no ikkje blir noko av. I staden har dei kjøpt Pelagia sitt anlegg i Florø.

– Anlegget kjenner vi godt, men det vil bli sterkt oppgradert. Vi må ha kapasitet til å ta imot store utanlandske fartøy med opptil 2000 tonn i ei last. Det må vi kunne ta unna på maks to dagar.

Hoddevik ser for seg at dei kjem til å ha 50-60 tilsette i sesong, ei omsetning på 600 millionar og ein størrelsesorden på mellom 65- og 70.000 tonn.

Avslutningsvis understreka Hoddevik viktigheita av rammevilkåra dei får frå styresmaktene. Ein ting er auka proteksjonisme frå andre land, som reduserer moglegheitene for ein stor eksportør som Global Fish. Ein anna er dei lokale tilhøva, som i Florø gjeld spesielt to ting: Nærleiken til containerhavna i Florø, som hvis den blir flytta til Fjord Base vil medføre sterk auke i trailertrafikken gjennom byen; og prisen på vatn, som Global vil bruke mykje av i sin produksjon.

Avsluttande kommentar frå Flora Industri og Næringsforening

Vi som driver små bedrifter er avhengig av at der er nokre lokomotiv som går. Og ikkje berre eit. Det er klart at olje er det største, og vil være det i lang tid framover, men samtidig må ein utvikle oppdrett og fiskerinæringane, samt metall og fornybar energi

– Gustav Johan Nydal, nyvald leiar i Flora Industri og Næringsforening.

Han trakk fram Global Fish som eit fantastisk eksempel på viktig satsing innanfor fiskerinæringa i Florø.

– Det er viktig for Florø at vi har ei levande fiskerinæring. Global Fish er eit firma som ser moglegheita og klara å gripe dei, være fleksibel og følgje marknaden.

Les meir frå presentasjonen til Hoddevik i Firdaposten her: – Ikkje flytt containerhamna austover

Frå v. Arne Olsen, Gustav Johan Nydal, Ragnhild Fresvik, Jan Otto Hoddevik og Lone Bareksten.