Oppføringer av Flybird

Endeleg er Newton-rommet her!

Endeleg kom dagen då vi skulle få gleda av å opne det nye Newton-rommet i Florø. Eit rom vi håpar skal vere med å vekke interessa for realfaget blant barn og unge som skal vere med å skape framtidas arbeidsplassar. – Dette er eit prosjekt Aksello har jobba med i tre år, saman med Flora […]

Innhaldsrik frukostsamling

Det var ei ekstra innhaldsrik frukostsamling hos Aksello i dag. Med eit lengre program enn vanleg fekk dei mange frammøtte med seg ei rekke interessante innlegg: frå Soldalen Besøksgård, Vestnes Ocean, Bulandet Miljøfisk og Kinn kommune. Soldalen​ ​Besøksgård​ ​v/gründerbonde​ ​Tonje​ ​Terøy For å kunne leve som bonde i dag må ein tenke nytt og det […]

Verdas største dugnad flyttar inn

TV-aksjonen: Rådgjevar Heidi Felle og fylkesaksjonsleiar Martin Malkenes oppfordrar alle til å vere med å følge eit barn til skulen.   Martin Malkenes frå Florø er fylkesaksjonsleiar for TV-aksjonen i Sogn og Fjordane og flyttar inn hos Aksello for å jobbe med aksjonen til den går på lufta 22. oktober. – TV-aksjonen er verdas største […]

Finansier ditt prosjekt med støtte frå Kommunalt Næringsfond

Det er framleis midlar igjen i potten til Kommunalt Næringsfond 2017. Dette er ein unik moglegheit til å få støtte til din idé, så om du har eit spennande prosjekt på gang vil vi gjerne høyre frå deg. Kven kan søke? Du kan søke som bedrift, organisasjon eller privatperson. Alle kan søke, men vi oppfordrar […]

Samla miljøet i Gloppen

Forrige veke var bedrifter frå innovasjonsmiljøet til Aksello og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane samla til inkubatorsamling på Gloppen Hotell. Inkubatorsamlinga er eit fast innslag som inkubatorane i Sogn og Fjordane arrangerer 1-2 gangar i året. Med ein nyleg inngått samarbeidsavtale mellom Aksello og Kunnskapsparken var det ei gyllen anledning til å arrangere ei felles samling […]

Styrker innovasjonsmiljøet i fylket

Dei to inkubatorane i Sogn og Fjordane, Aksello AS og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, har inngått ei samarbeidsavtale for å styrke innovasjonsmiljøet i fylket. – Vi opplev eit aukande behov for bistand både hos nye gründerar og etablerte bedrifter for utvikling av innovative produkt og tenester. Dette skjer mellom anna i kjølevatnet av dei endringane […]

Frukostmøte til stor inspirasjon

Frukostmøtet den 7. september gjekk av stabelen med “stinn brakke” (vel 50 frammøtte) og stor stemning. Dei to hovudinnlegga, Dagfinn Neteland frå Fjord1 og Torodd Helle frå Helle Fabrikker, var særs inspirerande. For første gang køyrde vi også eit av innlegga live som du kan sjå her eller på Facebook-sida vår.    Fjord1 – lokal […]

Frukostsamling 7. september med ferjer, knivar og syklar!

Etter ei sommarpause ønsker vi velkommen til ny Frukostsamling i Aksello den 7. september. Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30. Innlegg frå kl. 08.00 til 09.00. Program: Fjord1 – lokal aktør i ein global marknad v/adm. dir. Dagfinn Neteland Helle Knivfabrikker – Merkevarebygging og internasjonalisering v/Torodd Helle Sykkelbyen Florø v/Catherin Secher, Flora kommune […]

FOU-workshop forhavbruksaktører

Etter oppmoding frå ulike aktørar innan havbruksnæringa har Aksello og Maritim Foreining Sogn og Fjordane teke initiativ til gjennomføring av eit prosjekt som har fått namnet «FOU innan havbruk»   Mandat og målsetting for prosjektet er: Å kartlegge behov for FOU i næringa Å definere spesifikke FOU prosjekt Å legge grunnlag for å etablere eit FOU […]