Oppføringer av Flybird

Frukostsamling torsdag 4. oktober – Hydrogen på Fjord Base, Niprox med knoppskyting, telekom i Førde, hotellutbygging og vinnarkultur!

Aksello inviterar til ny Frukostsamling torsdag den 4. oktober. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Programmet ser slik ut: – Hydrogen på Fjord Base v/Svein Bjørkedal I høve den pågåande Hydrogen-konferansen set vi òg fokus på dette viktige temaet. Prosjektleiar Svein Bjørkedal frå INC kjem […]

Aksello er klar for fleire eigarar

Eigarane i Aksello er dei viktigaste premissleverandørane for Aksello sitt arbeid: å styrke næringslivet gjennom å sikre eksisterande arbeidsplassar og skape nye moglegheiter. I tråd med vår strategi frå 2017 er vi i gang med å finne fleire gode eigarar. Som ein del av denne prosessen vil vi gjennomføre ei interessentsamling med aktørar frå næringslivet, […]

Verdspremiere: Slik vert framtida langs kysten

Foto: F.v. Marita Solheim (Fjordkysten), Arne Olsen (Aksello), Linda M. Midtbø (Flora Hamn) og Leif Stavøstrand (Evoy). Hausten si første frukostsamling starta med fullt hus og eit interessant program der kysten var i sentrum med presentasjonar frå Fjordkysten, Flora Hamn og vår nye inkubatorbedrift Evoy som hadde verdspremiere!   Fjordkysten – Kva skjer? v/ dagleg […]

Kapitaldag i Sogn og Fjordane

I forbindelse med Innovasjonsveka OPP vil vi gjerne invitere deg til arrangementet “Kapitaldag” hos Scandic Sunnfjord Hotel i Førde den 19. september kl. 10-15.30. Tema for dagen er innovasjon, kapital og vekst i næringslivet!  Her møter du både spanande investormiljømiljø på Vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om eller finansiering av sine idear og prosjekter. […]

Frukostsamling torsdag 6. september – Fjordkysten, Flora Hamn og Leif Stavøstrand si nye satsing

Aksello håpar alle har hatt ein fin sommar og ønsker velkommen til haustens første Frukostsamling, torsdag den 6. september. Frukost blir servert frå kl 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Programmet, som denne gong vert dominert av kyst-tema, ser slik ut: Fjordkysten – Kva skjer? Destinasjonsselskapet har vore gjennom ein endringsprosess, og […]

Påminning: Velkommen til «Lille Florø» under ONS 2018!

Neste vekes Offshore Northern Seas blir ein viktig møteplass for ein energibransje på full fart oppover att. Vi i Aksello legg til rette ein spanande arena i Vågen for kvelds-aktivitetar også i år. Aksello vil med dette invitere deg til å nytte desse lokalitetane. Vi tilbyr: • Sentral plassering i Vågen med alt som skjer […]