Oppføringer av Avent Digital

, ,

Havbrukskonferansen 2019 4. desember

  Velkomen til Havbrukskonferansen 2019   Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø. Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar i ei blå næring, rekruttering, og ikkje minst presentasjon av Havbruksprosjektet. Dette er ein dag kor du kan være med å […]

,

Vil du bli «engleinvestor»?

Sokalla «forretningsenglar» er privatinvestorar som investerer kapital i tidlegfaseselskap («start-ups»), og som i tillegg ofte bidreg med sin kompetanse og sitt nettverk. Mange «englar» har gjerne starta, utvikla, leia og eventuelt solgt selskap sjølve, og har ofte eit samfunnsengasjement og eit ynskje om å bruke seg sjølv meir på tidlegfasearenaen. Samstundes er det ei rekkje […]

Frukostmøte 7. november

Næringslivet tek miljøansvar og ser moglegheiter. Saga Fjordbase, Karstensen Fiskeoppdrett, Bulandet Miljøfisk Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 7. november. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Denne gongen har vi ikkje ein raud tråd. Vi har ein grøn tråd! Vi kan difor by på følgande program: […]

,

Tilflytting og arbeid

Aksello startar no arbeidet med Rekrutteringsprosjektet – eit 3-årig prosjekt som har til føremål å auke tal tilflyttarar til vår region. Som ein del av prosjektet skal behov og ynskjer hos både til- og fråflyttarar, og næringslivet definerast, og vi skal planlegge og til dels iverksette konkrete tiltak. Desse tiltaka skal ha positiv effekt på […]

Inkubatorbedrift får 23 mill. i tilskot

Det er utruleg kjekt å sjå og høyre at lokale bedrifter i vår region når opp og fram. Spesielt hyggeleg er det og når det er bedrifter som har fått positive effektar av dei programma som Aksello tilbyr. Vi gratulerer Bulandet Miljøfisk AS! Bulandet Miljøfisk AS har fått innvilga søknad om 20 mill. i innovasjonslån […]

Frukostmøte 3. oktober

Det er igjen duka for frukostmøte hos Aksello, torsdag den 3. oktober. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00. Program 08.00 NHOs Kompetansebarometer – hovedtrekk. NHO Vestlandet v/ Magnus B. Nygaard 08.20 Samarbeid mellom næring og akademia. Mikael Johansen (tidligere direktør i Westcon Yards, nå Multi Maritime AS) […]

AquaNor 2019

Veke 34 var det klart for Aqua-Nor messe i Trondheim. Aqua-Nor er ein arena som samlar det meste som kan krype og gå innan havbruksnæringa, og er ein ypparleg arena for å treffe nye og gamle kontaktar. Samstundes er det ein arena som tilbyr fagleg påfyll om næringa og den nyaste forskinga på dette området. […]

Ny Styreformann i Aksello

«Ny vekst i næringane på kysten og spanande moglegheiter i eit breiare kystsamarbeid» Dette svarar den nye styreformannen i Aksello på spørsmålet om næringsutvikling og kva rolle han trur Aksello vil ha dei neste åra. Lars Hellandsjø vart valt som Aksello sin nye styreformann ved Generalforsamling 6. juni i år. Lars er oppvoksen i Fjærland, […]