Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 1. november. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Innhaldet denne gongen vil spenne frå korleis det kan vere å drive prosjekt i Kina, kva som kan skje med det mykje omtala prosjektet til Nekst i Flora, Askvoll og Solund, til en pep-talk frå Florø Fotball-trenar Terje Rognsø før dei siste og avgjerande kampane i årets OBOS-liga.

Programmet ser slik ut:

– Erfaringar med prosjekt i Kina v/Gustav Johan Nydal, Polarny Maritime

– Nekst og utviklingskonsesjonar – kva no? v/Martin Ramsdal

– FSK Florø Fotball – skjebnekampar v/Terje Rognsø

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Innovasjon Norge vil som vanleg være til stades heile dagen. Jørgen Berg kjem denne gongen, og han er tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN!

Peter Hollevik (18) frå Florø held på å utvikle ein digital plattform som skal gjere det mogleg for alle som vil å dra på språkreise.

– Visste du at norsk er blant dei mest lærte språka i Duolingo?, spør han engasjert.   

– Tenk deg at du sit her heime i Norge og har veldig lyst til å lære deg spansk, medan Frida i Colombia ynskjer å lære seg norsk. Gjennom Orenda kan dei verte ein match der dei kan reise, bu hos kvarandre og utveksle språk utan at det vil koste for mykje. Tanken er at dei byttar med det dei har; ein plass å bu, lokal kunnskap og gjestevenskap. Slik lærer dei seg både språket og kulturen å kjenne, forklarar han.

Plattformen vil mellom anna bruke algoritmer for å skape best mogleg match basert på interesser. Idéen fekk Hollevik medan han sjølv var på utveksling hos EF Academy i Oxford i England.

– Då eg studerte der la eg merke til at fleirtalet av dei som var på språkutveksling kom frå vestlege land. Om dei kom frå andre kontinent som var underrepresenterte, til dømes Asia og Afrika, så var dei blant dei rike. Draumen min er at alle i heile verda skal ha moglegheit til å reise på språkutveksling, fortel Hollevik.

Under utvikling

Tilbake i Norge er han komme godt i gang med utviklinga av Orenda, som han starta saman med studiekameraten sin Adam Abu Ras under utvekslinga. Samstundes som han går siste året i studiespesialisering på Flora Vidaregåande skule er han med i Aksello sin idélab for å realisere draumen.

– Det krev utruleg mykje eigen innsats å skape noko, og vi har gjort utruleg mykje sjølv. Aksello har vist oss vegen. Dei er fantastiske motivatorar, veldig profesjonelle og gir kloke råd. Dei har eit utruleg godt nettverk og har hjelpt oss å finne ein programmerar til prosjektet vårt. I tillegg har dei også hjelpt oss å søkje om midlar til prosjektet.   

Orenda har fått 100 000 kr i støtte frå Kommunalt Næringsfond og håpar å få med seg fleire støttespelarar og investorarar på laget.

– Framover vil vi nå ut til investorar for å fullt oppnå potensialet i prosjektet og utvikle idéen vår vidare. Programmeringa er allereie sette i gang og vi håpar å ha produktet klart for marknaden om kort tid, seier han.

Gründar og student: Peter (18) utviklar Orenda i idélab samstundes som han går siste året på Flora Vidaregåande skule.

Følg draumen din

Orenda har vore med i idélab i to månader og skal no inn i ei ny fase der dei skal teste ut om idéen er klar for inkubator. Eit av krava er at idéen må ha potensiale for internasjonal vekst, noko Hollevik har trua på at den har.

– Vi ser eit kjempepotensiale til å skalere og nå ut internasjonalt.

– Kva råd har du til andre som går rundt og tenkjer på å starte noko sjølv?

– Ikkje la det bli verande med draumen, men set i gang!

Realiser din idé!

Aksello har ansvar for Flora kommune si næringsutvikling. Det betyr at om du er busett i Flora Kommune kan du få gratis kontorplass hos Aksello i inntil tre månadar, samt rettleiing og svar på dei spørsmåla du lurer på i forhold til å starte eige selskap. Er du frå ein annan kommune? Høyr med din kommune om eit liknande tilbod for første fase. På Driftig.no finn du ei oversikt over nettverket i Sogn og Fjordane.  

Om du er godt i gang med din idé, den har ei høg innovasjonsgrad og eit internasjonalt potensiale, kan du søkje om opptak i vår inkubator. Inkubatortilbodet hos Aksello er opent for alle som held til i Sogn og Fjordane. Les meir om inkubatortilbodet vårt her. 

Er du i startfasen? Slik går du fram:

1. Fyrste møte, uforpliktande og gratis. Du tek kontakt med Aksello, og presenterer din idé
2. Vi gjer ei vurdering av idé/konsept, og finn saman med deg eit forslag til ditt neste steg
3. Om idélab er aktuelt, vil du få tilbod om å bli idélab-verksemd

I idélab får du mellom anna  hjelp til å velje selskapsform, utvikle ein solid forretningsmodell og marknadsføringsstrategi, skaffe finansiering og komme i kontakt med dei rette personane.

Aksello har tru på at det å vere ein del av eit innovativt miljø vil gjere det lettare for deg å realisere din idé. Du må vere klar til å gjere jobben, medan vi rettleiar deg på vegen.

Les meir om å starte eiga bedrift

Vil du arbeide i eit innovativt og spennande utviklingsmiljø?

Har du lyst til å hjelpe våre gründerar med å skape framtidas arbeidsplassar?

Er du vår nye forretningsutviklar?

Våre gründerar er svært kompetente innan sine forretningsområde og bransjar, men vi treng di hjelp for å sikre deira suksess!

 

Kven er vi? 

Aksello AS er eit innovasjonsselskap med hovudmerksemd på å skape og sikre arbeidsplassar på kysten av Sogn og Fjordane. Vi ynskjer no å styrke teamet vårt med ein dyktig og initiativrik forretningsutviklar i vår inkubator.

Aksello har vore inkubator gjennom Siva sitt inkubatorprogram frå 2010 og har avtale fram til 2022. Vi har p.t 20 verksemder i inkubasjon.

 

Arbeidsoppgåver:

Bistå nystarta verksemder og etablert næringsliv med strukturering og utvikling av forretningsidear gjennom ein systematisk prosess. Dette inkluderer strategisk arbeid, teambygging, forretningsmodellering, IPR-aspekt, investorklargjering, avtaleverk, teknologisk forståing og forhandlingskompetanse.

Vere rettleiar, gje tilbakemeldingar og følge opp inkubasjonsprosessen med kvart enkelt selskap.

Kunne sjå kva behov inkubatorverksemda har og dekke desse saman med kompetanse og nettverk tilgjengeleg internt og eksternt.

Samarbeide, rapportere og sikre «best practise» saman med Aksello sitt øvrige team og strategiske samarbeidspartnarar.

 

Kven er du?

Vi søker ein person som:

• Har høgare relevant utdanning (gjerne innan entreprenørskap, økonomi eller IT)
• Gjerne har erfaring med leiing av verksemder
• Har erfaring frå forretningsutvikling
• Er resultatorientert og jobbar systematisk og godt – både sjølvstendig og saman med andre
• Kan kombinere strategiske evner med operativ tilnærming
• Har kjennskap til verkemiddelapparatet og relevante kapitalmiljø.

Vi ser etter nokon som har sterk kommersiell forståing og evne til å skape tillit og gode relasjonar. Ein person som trivast med å forholde seg til ulike roller og mennesketypar og som er systematisk og har stor gjennomføringskraft.

 

Vi kan tilby:

• Innovativt miljø
• Konkurransedyktige vilkår, inkl. fleksitid og gode pensjonsvilkår
• Stor kontaktflate mot næringslivet, offentlege styresmakter og andre
• Moderne kontorlokaler i Florø sentrum

 

Stilling: Fast, heiltid
Kontorstad: Florø

Ynskje om snarleg tilsetjing.

 

For meir informasjon ta kontakt med dagleg leiar Lone Bareksten på telefon 47262635.

Send Søknad og CV til lone@aksello.no innan 18. november.

 

Andre ledige stillingar hos Aksello:

Det var fullt hus hos Aksello 4. oktober, då det månadlege frukostmøtet tok til kl 08:00. Det lokale næringslivet var som vanleg godt representert, og saman med både tilreisande og lokale interesserte vart det eit stort publikum for innleggshaldarane.

Svein Bjørkedal, INC-Gruppen
Svein Bjørkedal, INC-Gruppen

Lone Bareksten, dagleg leiar i Aksello, ynskja velkomen til forsamlinga, og ga ordet vidare til fyrste innleggshaldar; Svein Bjørkedal frå Fjord Base, INC-gruppen. Bjørkedal presenterte INC-gruppen og kunne fortelle mykje om deira miljøfokus, og konkrete tiltak som landstraum, innkjøp av kran med elektrisk drift, og ikkje minst miljøsamarbeidet på basen, Lean and green.

Vidare kunne Bjørkedal dele tankar om hydrogenproduksjon, og landbaserte produksjonsanlegg for akvakultur ved Fjord Base.

Trond-Atle Asphjell, Niprox
Trond-Atle Asphjell, Niprox

Trond-Atle Asphjell frå Niprox/Enerin var neste ut, med tema Knoppskyting innan energieffektivisering. Han kunne fortelle om Enerin AS, ei ny verksemd med fokus på energieffektivisering. Asphjell presenterte Thermonitor, som er eit system som målar energi i vannbårne- og dampenergisystemer. Thermonitor kan nyttast til blant anna å optimalisere styring i energisentralar, måle effekt, og utnytte kapasiteten betre i varme- og kjølesystem. Enerin har fått støtte frå både PetroFlora og det kommunale næringsfondet i Flora kommune.

Sten Ingve Hellevang, Senseye
Sten Ingve Hellevang, Senseye

Senseye AS er den nyaste inkubatorverksemda hos Aksello, og vart presentert av co-founder og styremedlem Sten Ingve Hellevang.

Les meir om Senseye i denne artikkelen.

Mot slutten i det tettpakka programmet denne torsdagen kunne Enivest v/ Christiane Ulriksen fortelle om TelecomWorld 2018, som avholdast i Førde 17.-18. oktober, og la til at Enivest sponsar rabatterte billettar til eit visst tal deltakarar – fyrst til mølla. Meir info på telecomworld.no/forde18.

Til slutt fekk forsamlinga sjå spennande bileter og planar for nye Comfort Hotel Florø, som vart presentert av Agnes Berntsen, administrerande styreleiar i driftsselskapet bak hotellet.