Endeleg er Newton-rommet her!

Endeleg kom dagen då vi skulle få gleda av å opne det nye Newton-rommet i Florø. Eit rom vi håpar skal vere med å vekke interessa for realfaget blant barn og unge som skal vere med å skape framtidas arbeidsplassar.

– Dette er eit prosjekt Aksello har jobba med i tre år, saman med Flora kommune, FloraFauna Byakavariet, PetroFlora, Maritim Forening Sogn og Fjordane, Statoil, det lokale næringslivet og First Scandinavia, som er konsepteigar av Newtonrom. Det er utruleg stas å sjå kva vi har fått til i lag, seier Arne Olsen, som har vore i prosjektleiinga på vegne av Aksello.  

Alle involverte, samt lokale politikarar og andre frå næringslivet var invitert til den offisielle opninga på Byakvariet. Fylkesordførar for Sogn og Fjordane, Jenny Følling hadde æra av å klippe snora. Etter ei rekke innlegg som alle presiserte kor viktig Newton-rommet er for dei unge som skal løyse framtidas utfordringar, fekk dei frammøtte sjå rommet i full aksjon.

Elevar frå Brandsøy skule, Florø barneskule og Flora ungdomsskule var med på opninga, og hadde slik dei skal i eit Newton-rom blitt forvandla til ulike forskarteam som forska på vindenergi, plommelarvar, programmering og datastyring. Monicha Landøy, som driv Byakvariet og skal ha ansvar for den daglege drifta, viste fram det nye akvariet.

–  Eg gler meg skikkeleg til å komme i gang, seier ho.

–  Det er no det heile begynner, legg Tone Aasrud til. Ho er prosjektleiar for Newton-rommet  og oppvekstfagleg ansvarleg i Flora kommune.

Nye berekraftige arbeidsplassar

Opninga markerer ei storsatsing på realfag og teknologi i Flora kommune. Alle barnehagane og skulane i Flora kommune får no dette tilbodet, i tillegg er det ope for besøk frå nabokommunar, og Newtonrommet blir sjølvsagt på sikt eit positivt tilbod i heile Kinn kommune. Undervisningsopplegget startar opp i oktober, med modulen Salmo salar, for 7.klasse i første omgang.

– I framtida skal desse ungdommane vere med på å skape nye berekraftige arbeidsplassar. Gjennom opplevingar i Newton-rommet kan elevane bli inspirerte til vidare engasjement, og til yrkesval innanfor teknologi og realfag. Dette vil bidra til å sikre energibransjen, havbruksnæringa og anna næringsliv kompetent arbeidskraft i framtida, seier Aasrud.

Takkar for alle bidrag

Trond Strømgren frå Maritim Forening Sogn og Fjordane og GCE Subsea, Arne Olsen frå Aksello og Tone Aasrud frå Flora kommune, har som prosjektgruppe jobba fram mot det som no har blitt ein realitet.

– Vi har vore heilt avhengige av støtte frå næringslivet og takkar alle for gode bidrag, seier Trond Strømgren og Arne Olsen.

– Etableringa av Newton-rommet vil sikre rekruttering til næringar som kjem til å oppleve aukande vekst i framtida. Det er framleis mogleg for fleire å bli med å bli med, Newtonrommet blir under stadig utvikling, avsluttar dei to.

 

Les også:  – Det blir ei wow-oppleving for ungane

 

Viktige bidragsytarar

Det er Flora kommune som har stått for ombygginga og som vil eige og drive Newtonrommet. Mange gode krefter og sponsorar har gjort dette mogleg. Etablering av Newton-rommet har eit samla budsjett på nesten 4 millionar kroner.  Statoil ved Morgendagens helter er største sponsoren med ei løyving på 1,2 millionar, noko som dannar grunnlag for den offisielle nemninga Newton ENGIA-Statoil Energirom. Det er mange viktige bidragsytarar:

Botnaneset Industriselskap

Marine Harvest

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Vest

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Karstensen Fiskeoppdrett AS

Marø Havbruk AS

Sulefisk AS

Flokenes Fiskefarm

Steinvik Fiskefarm AS

Laksens dag

Svanøy Havbruk AS

Salmon Group

Sogn og Fjordane Energi

Opplæringskontoret for Fiskeri- og Havbruksfag i Sogn og Fjordane

Den ideelle organisasjonen First Scandinavia eig konseptet Newton-rom. Dei har vore med i heile prosessen,  og har utforma ei løysing som inneheld laboratorium, arbeidsstasjonar og eit amfi. Dette gir ein svært god og inspirerande læringsarena.

Innhaldsrik frukostsamling

Det var ei ekstra innhaldsrik frukostsamling hos Aksello i dag. Med eit lengre program enn vanleg fekk dei mange frammøtte med seg ei rekke interessante innlegg: frå Soldalen Besøksgård, Vestnes Ocean, Bulandet Miljøfisk og Kinn kommune.

Soldalen​ ​Besøksgård​ ​v/gründerbonde​ ​Tonje​ ​Terøy

For å kunne leve som bonde i dag må ein tenke nytt og det har Tonje Terøy gjort med Soldalen Besøksgård. Ho har hatt god hjelp av Aksello, Innovasjon Norge og andre. Med mange flotte bilde frå den nyoppussa garden fortalde ho om alt som skjer og rører seg der.
Gardsbedrifta hennar tilbyr aktivitetar til både private og kommunale kundar, og kvar søndagar er garden open for dei som vil hygge seg i lag med familien på generasjonsdagen.

Du​ ​kan​ ​lese​ ​meir​ ​om​ ​Soldalen​ ​Besøksgård​ ​her:​ ​ – Dette har eg aldri gjort før, så det klarer eg sikkert

 

Vestnes​ ​Ocean​ ​i​ ​medvind​ ​v/​marknadssjef​ ​Morten​ ​Eriksen​ ​og​ ​Kjetil​ ​Bollestad

Vestnes Ocean er i medvind for tida og gjer det bra på den internasjonale marknaden. Marknadssjef Morten Eriksen presenterte bedrifta og viste film frå nokon av dei spennande prosjekta dei jobbar med ute i den store verda. Blant anna Salmar si gigantiske havmerd bygd i Kina og cruiseoperatøren Celebrity Cruises.

 

Bulandet​ ​Miljøfisk​ ​v/prosjektleiar​ ​Ola​ ​Sveen​ ​og​ ​Hans​ ​Haddal

Etter gladnyheita om at Bulandet Miljøfisk fekk konsesjon til det landbaserte oppdrettsanlegget sitt på Bulandet var inkubatorbedrifta med som eit ekstra innslag på programmet. Ola og Hans presenterte prosjektet og gav dei frammøtte eit innblikk i korleis
anlegget skal fungere i praksis. Dette blir eit spennande prosjekt som opnar for mange moglegheiter for samarbeid med andre innovative prosjekt og leverandørar i fylket.

 

Moglegheiter​ ​i​ ​Kinn​ ​Kommune​ ​v/​ ordførarane​ ​Kristin​ ​Maurstad​ ​og​ ​Ola​ ​Teigen

Ordførarane Kristin Maurstad (Vågsøy) og Ola Teigen (Flora) avslutta samlinga med eit innlegg om den nye Kinn Kommune. Dei snakka mellom anna om kva betydning kommunesamanslåinga vil ha for næringslivet og kva moglegheiter som ligg i den nye
kommunen. Som tyngdepunkt langs kysten mellom Bergen og Ålesund vil det vere naturleg at den nye kommunen får oppgåver utover det som tradisjonelt ligg til dagens kommunar. Organisering av utviklingsarbeidet, herunder næringsutvikling, vart og diskutert.

 

Ordet​ ​fritt

Her var mange gode innspel under Ordet fritt. Blant dei:

Martin Malkenes, som er fylkesaksjonsleiar for TV-aksjonen i Sogn og Fjordane, informerte om årets TV-aksjon som skal gå til inntekt for Unicef og barns utdanning. Aksello sitt bidrag er å huse Martin og aksjonen fram til kringkastinga 22. oktober.

Prosjektansvarleg for Newton-rommet, Tone Aasrud, kunne fortelje at Newton-rommet endeleg opnar i morgon fredag. Frå kl. 15-17 er det opent for alle som vil komme innom å sjå det fantastiske tilbodet som no er på plass til barn og unge i Flora og nabokummunane
for å auke realfagsinteressen. Tone takka både Aksello, Maritim Forening og sponsorane med Statoil i spissen. Newton-rommet er hos Florafauna – Byakvariet i Florø sentrum.

Arne Olsen minna også forsamlinga om Temposeminaret den 3. november, som har mange gode innleiarar.

 

 

Neste​ ​Frukostsamling

Neste frukostsamling er torsdag den 2. november. Vi håpar å sjå deg der.

Meld deg på vårt nyhendebrev, så får du invitasjon til samlinga rett i innboksen.